DIENSTEN

Uitwerking van het interventiedossier bij brand

THEMA

De onderneming begeleiden en helpen bij de uitwerking van het dossier brandpreventie, mits naleving van de vereisten van Titel 3 van boek III van de welzijnswet betreffende brandpreventie op de werkplaatsen.

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van deze opdracht bestaat erin om alle nuttige informatie in één enkel document te verzamelen voor een optimale interventie van de openbare hulpdiensten wanneer noodzakelijk.

PROGRAMMA

  • Vereiste vooraf: het bedrijf dient vooraf de evacuatieplannen opgesteld te hebben.
  • Verloop:

- Verzamelen van de documenten op te nemen in het dossier.
- Uitwerking van het dossier.

METHODE

Het document dient volgende gegevens te verzamelen:

  • De elementen van het dossier betreffende brandpreventie (evacuatieplannen, lijst met beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand en hun locatie op het plan, informatie op aanvraag van de openbare hulpdiensten voor de uitwerking van het nood- en interventieplan).
  • De locatie van de elektriciteitsinstallaties.
  • De locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda.
  • De locatie en de werking van de ventilatiesystemen.
  • ...

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen met minstens 1 werknemer en een vaste werkplek.

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI