OPLEIDINGEN

Veilig werken aan elektrische installaties

THEMA

Opleiding Veilig werken aan elektrische installaties.

DOELSTELLINGEN

Volgens het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) moet de werkgever een BA4- of BA5-kwalificatie voorzien voor mensen die activiteiten uitvoeren zoals:

  • Een interventie doen in een elektriciteitkast of -cabine.
  • Elektrische toestellen of installaties onderhouden, herstellen of aanpassen.
  • Werken in de buurt van installaties onder spanning.
  • ...

Deze interventies gebeuren in de meeste bedrijven en vereisen personeel dat een opleiding kreeg over elektriciteitsrisico's en beschermings- en preventiemaatregelen. Deze opleiding beantwoordt aan de wettelijke vereiste opgelegd door het A.R.E.I.

PROGRAMMA

  • Duur: 1 dag.
  • Inhoud van de opleiding:

- Het elektriciteitsrisico: ongevalstatistieken.
- Definities: BA4-BA5-kwalificatie van personeel.
- Opfrissing van de basisbegrippen van elektriciteit.
- Effecten van elektrische stroom.
- Preventie: veilig materiaal.
- Spanningsgebieden.
- Aardingen en aardingsstelsels.
- Bescherminrichtingen.
- Afgeschakeld werken: procedures.
- Terug naar de normale situatie.
- Gevarenzones.
- Werken onder spanning.
- Bescherming tegen elektrocutie.
- PBM's: handschoenen, bril...
- Gedrag bij ongeval.

METHODE

  • Theoretische en interactieve opleiding met behulp van PowerPointpresentatie.

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen met minstens 1 werknemer.

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding) of bij een van onze partners.

Aanvraag offerte
CESI