You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

Opmaak van de asbestinventaris in het kader van Codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel 3, hoofdstuk II, afdeling 5, art.  VI. 3-4 tot 3-10 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan...
Een Koninklijk Besluit van 20/07/2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 04/08/2005  wijzigt diverse bepalingen in vijf KB's betreffende de gezondheid en de veiligheid op het werk ten einde  deze aan te passen aan de CLP-...
THEMASensibilisering en opleiding over de risico's verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling. DOELSTELLINGEN Informatie en opleiding voor werknemers en personen die blootgesteld kunnen worden aan ioniserende stralings. Voldoen aan...
THEMAArbeidshygiëne.Sensibilisering en opleiding over de risico's in verband met het hanteren van gevaarlijke chemische producten. DOELSTELLINGENDe labels en de classificatie van chemische producten kunnen interpreteren volgens de CLP-...
Het koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot wijziging van titel 1.- Chemische agentia van boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI