You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

THEMAPreventie van de risico's verbonden met ongeschikte verlichting, conform de Codex Welzijn op het Werk - Boek III - Arbeidsplaatsen. DOELSTELLINGEN• De analyse is bedoeld om informatie te verzamelen over de arbeidssituatie wat betreft.•...
Hygiëne op het werk en toxicologie. Evaluatie van de risico’s als gevolg van de aanwezigheid van chemische polluenten in de werkomgevingslucht.Doelstellingen Chemische stoffen in de lucht detecteren en doseren:Inhaleerbare alveolaire stofdeeltjesVOS...
Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.DoelstellingenDe risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en...
19.03.2012 - Biociden (B.S. 16.04.2012)K.B. tot wijziging van het K.B. van 22.05.2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden (B.S 23.04.2010)
THEMADe COVID-19-pandemie benadrukt het belang om de biologische risico's te begrijpen en ernaar te handelen. Deze opleiding past in het kader van Boek VII van de Codex Welzijn op het werk.DOELSTELLINGENOver basiskennis beschikking betreffende de...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI