You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

K.B. van 09.11.2003 - Kankerwekkende en mutagene agentia (B.S. 08.04.2004)K.B. van 20.02.2002 - Carcinogen agentia (B.S. 14.03.02)K.B. van 02.12.1993 - Blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op werk (B.S. 29.12.1993)  ...
THEMAPreventie van de risico's verbonden met ongeschikte verlichting, conform de Codex Welzijn op het Werk - Boek III - Arbeidsplaatsen. DOELSTELLINGEN• De analyse is bedoeld om informatie te verzamelen over de arbeidssituatie wat betreft.•...
KB van 20.05.2011 tot wijziging van het KB van 11.03.2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (B.S. 30.06.2011)K.B. van 17.05.2007 tot wijziging van het...
KB van 9 maart 2014 tot wijziging van het KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (BS 14/04/2014). De wijziging betreft bijlage I -...
Risicoanalyse overeenkomstig de bepalingen in artikel I.2-6 tot I.2-9 van het Codex.Doelstellingen De risicoanalyse aan de hand van de methode ARIS© (Integrale en Systematische Risicoanalyse) heeft meerdere doelstellingen:Identificeren van de...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI