You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

THEMAAnalyse van chemische risicobeheersing met behulp van een checklist. DOELSTELLINGEN• De conformiteit controleren van de chemische risicobeheersing binnen de onderneming.• In te voeren acties organiseren om te beantwoorden aan de wettelijke...
THEMAEvaluatie van de thermische omgeving op het werk en preventie van risico's verbonden met werken in een warme of koude omgeving. Codex Welzijn op het werk - Boek III – Arbeidsplaatsen. Codex Welzijn op het werk – Boek V - Titel 1 - Thermische...
Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.DoelstellingenDe risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en...
THEMADe COVID-19-pandemie benadrukt het belang om de biologische risico's te begrijpen en ernaar te handelen. Deze opleiding past in het kader van Boek VII van de Codex Welzijn op het werk.DOELSTELLINGENOver basiskennis beschikking betreffende de...
Evaluatie van de binnenluchtkwaliteit (pollutie door chemische producten (VOS screening, meting van formaldehyde), microbiologische pollutie (bacteriën, schimmels…) omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, CO …). Het zoeken naar verbetering van...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI