You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

Om risico’s verbonden aan de behandeling van chemische producten te vermijden, organiseert CESI opleiding voor personeel blootgesteld aan risico’s met betrekking tot gevaarlijke chemische producten op de werkvloer.Dit interactief seminarie licht...
Risicoanalyse overeenkomstig de bepalingen in artikel I.2-6 tot I.2-9 van het Codex.Doelstellingen De risicoanalyse aan de hand van de methode ARIS© (Integrale en Systematische Risicoanalyse) heeft meerdere doelstellingen:Identificeren van de...
Een Koninklijk Besluit van 20/07/2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 04/08/2005  wijzigt diverse bepalingen in vijf KB's betreffende de gezondheid en de veiligheid op het werk ten einde  deze aan te passen aan de CLP-...
Opmaak van de asbestinventaris in het kader van Codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel 3, hoofdstuk II, afdeling 5, art.  VI. 3-4 tot 3-10 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan...
Evaluatie van de binnenluchtkwaliteit (pollutie door chemische producten (VOS screening, meting van formaldehyde), microbiologische pollutie (bacteriën, schimmels…) omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, CO …). Het zoeken naar verbetering van...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI