69
Arbeidshygiëne

Binnenluchtkwaliteit in werklokalen

Een KB dat in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 is verschenen, wijzigt een aantal artikelen van de codex over het welzijn op het werk op het vlak van luchtverversing of ventilatie op de arbeidsplaatsen (artikel III.1-34 en III. 1-36).

De wetgevende nota van het CEDIOB bevat een grondige samenvatting van die wettekst.

Om meer te weten: FOD Werkgelegenheid

 

21/05/2019
CESI