69
Arbeidshygiëne

Chemische agentia op het werk

KB van 9 maart 2014 tot wijziging van het KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (BS 14/04/2014).

De wijziging betreft bijlage I - Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling - punt A: Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de wijzigingen die het huidige KB aanbrengt.

Omdat dit KB pas op 1 juli 2014 in voege treedt, blijven bepaalde waarden geldig tot op die datum.

Er zijn dus twee lijsten:

 

  1. de lijst van substanties waarvan de grenswaarden geldig blijven tot 1 juli en
  2. de lijst grenswaarden geldig vanaf 1 juli.

 

 

14/04/2014
CESI