69
Arbeidshygiëne

Chemische agentia - Wijziging van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 oktober 2018.

De wijzigingen in boek VI betreffen de lijst van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Bijlage VI.1-1 werd in die zin aangepast.

De details over de toegevoegde en gewijzigde stoffen in de lijst van grenswaarden zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid.

 

 

24/10/2018
CESI