69
Arbeidshygiëne

Register van nanomaterialen (update: 15.01.2018)

Publicatie op 24 september 2014 van het KB van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (Belgisch Staatsblad).

Dit KB heeft tot doel het opstellen van een register van de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand die op de markt worden gebracht in België. Dit register zal worden samengesteld door de ondernemingen die dergelijke stoffen op de markt brengen. Het doel is om de traceerbaarheid van de nanomaterialen te garanderen teneinde de potentiële risico’s te identificeren om zo nodig in staat te zijn om snel en efficiënt te reageren.

De wetgevende nota van het CEDIOB !

15.01.2018: De wijzigingen die aan deze tekst werden aangebracht staan blauw aangeduid in deze samenvatting.

 

 

 

 

23/01/2018
CESI