69
Arbeidshygiëne

Reprotoxische agentia

Reprotoxische agentia zijn stoffen die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze tasten de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen aan, nog voor de bevruchting plaatsvindt.

Daarom moeten deze stoffen op dezelfde manier behandeld worden als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

“Reprotoxische agentia” worden vanaf nu dan ook opgenomen in het toepassingsgebied van Boek VI van de Codex over het welzijn op het werk - chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. 

Zie het KB van 21.07.2017 tot wijziging van boek VI (Belgisch Staatsblad, 11.09.2017)

Bijlagen VI.2-1 (Lijst met carcinogene stoffen en mengsels) en VI.2-3 (Niet-limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procedés waarvoor de risicoanalyse een kankerverwekkend effect heeft aangetoond) van de Codex over het welzijn op het werk zijn vervangen. Er zijn ook enkele stoffen verwijderd uit de lijst zodat deze technisch up-to-date is.

Deze nieuwe bepalingen worden van kracht op 21 september 2017.

 

 

18/09/2017
CESI