You are here

Ergonomie

De ergonomie bestudeert de werkomgeving en de manier waarop de mens zich erin gedraagt, en helpt zo de inrichting van de werkplaats te ontwikkelen of te corrigeren. Doel: de veiligheid en het comfort – dus de efficiëntie – van de werknemers verbeteren.

Recentelijk verscheen er een nieuwe wettekst. Deze handelt over: Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen (Belgisch...
In de gezondheidssector kunnen het transport en de verplaatsing van patiënten en lasten leiden tot rugklachten bij het personeel. CESI biedt een programma aan, dat interne instructeurs ("train the trainers") opleidt in de juiste technieken om...
De werkgever is verplicht de mechanische trillingen op het werk te analyseren. Vervolgens moet hij de werknemers die eraan blootgesteld worden, informeren en opleiden over de risico’s die ze lopen en over de veiligheidsmaatregelen die ze moeten...
Risicoanalyse en preventie van rugletsels, te wijten aan het hanteren van lasten of patiënten of aan repetitieve en onaangepaste bewegingen, en musculoskeletale aandoeningen.DoelstellingenAnalyse van de werkplek. Voorstellen tot preventieve...
Preventie van de risico’s van het werken in een warme of koude omgeving: belasting en/of discomfortDoelstellingenConformiteit met de bepalingen van het K.B. 04/06/2012 betreffende thermische omgevingen. Evaluatie van de thermische werkomgeving door...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI