You are here

Ergonomie

De ergonomie bestudeert de werkomgeving en de manier waarop de mens zich erin gedraagt, en helpt zo de inrichting van de werkplaats te ontwikkelen of te corrigeren. Doel: de veiligheid en het comfort – dus de efficiëntie – van de werknemers verbeteren.

Preventie van risico´s verbonden aan repetitief werk, slechte houdingen, belangrijke inspanningen, ...DoelstellingenDe werkgever helpen bij de uitvoering van een preventief programma van MSA via verschillende middelen (video, affiches ...).Programma...
THEMAPreventie van de musculoskeletale aandoeningen zoals rugklachten door verplaatsen (heffen en tillen) van lasten. Opleiding in groepsbeheer (« train the trainer ») rond de hantering van lasten en de ergonomie van de houdingen. ...
Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffendehet beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.Doelstellingen De risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en...
Hulp en steun aan de interne preventiedienst (IDPBW) door een specialist «ergonomie» .DoelstellingenDe IDPBW helpen, adviseren en steunen in het kader van de uitvoering van haar missies en taken zoals voorzien door het K.B. van 27 maart 1998....
THEMAScreening van alle risico's verbonden aan een welbepaalde werksituatie volgens het Codex Boek I- Algemene beginselen. DOELSTELLINGENParticipatieve opsporing van de knelpunten verbonden aan een welbepaalde werksituatie in het bedrijf door...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI