You are here

Ergonomie

De ergonomie bestudeert de werkomgeving en de manier waarop de mens zich erin gedraagt, en helpt zo de inrichting van de werkplaats te ontwikkelen of te corrigeren. Doel: de veiligheid en het comfort – dus de efficiëntie – van de werknemers verbeteren.

THEMAEvaluatie van de geluidsomgeving, topografische kaart van het lawaai, spectrale en statistische analyse van het lawaai, geluidsdosimetrie. DOELSTELLINGENConformiteit met het wettelijke kader: Codex Boek V - Omgevingsfactoren en fysische...
De werkgever is verplicht de mechanische trillingen op het werk te analyseren. Vervolgens moet hij de werknemers die eraan blootgesteld worden, informeren en opleiden over de risico’s die ze lopen en over de veiligheidsmaatregelen die ze moeten...
THEMAPreventie van rugaandoeningen die kunnen ontstaan bij het vervoer en verplaatsen (heffen en tillen) van lasten en patiënten. Opleiding in de ergonomische aspecten, specifiek voor de zorgsector. Opleiding in groepsbeheer («train the trainer»)....
THEMAVerbetering van de akoestiek in de arbeidsruimte. Codex Welzijn op het werk - Boek III - Arbeidsplaatsen. Codex Welzijn op het werk - Boek V - Titel 2 - Lawaai. DOELSTELLINGENAdvies geven over een arbeidssituatie en verbeteringsopties of...
THEMAPreventie van de musculoskeletale aandoeningen zoals rugklachten door verplaatsen (heffen en tillen) van lasten. Opleiding in groepsbeheer (« train the trainer ») rond de hantering van lasten en de ergonomie van de houdingen. ...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI