You are here

Ergonomie

De ergonomie bestudeert de werkomgeving en de manier waarop de mens zich erin gedraagt, en helpt zo de inrichting van de werkplaats te ontwikkelen of te corrigeren. Doel: de veiligheid en het comfort – dus de efficiëntie – van de werknemers verbeteren.

Preventie van de risico’s verbonden aan het werken met een beeldscherm DoelstellingenSensibilisering van de werknemers over de risico’s die volgen uit het aannemen van slechte houdingen tijdens het werk en/of de slechte inrichting van de...
Overmatige koude op de werkvloer kan een klimatologische (buitentemperatuur in de winter) of technologische (vooral de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische en biologische industrie) oorsprong hebben. Afhankelijk van het temperatuurniveau...
THEMABeoordeling van de fysieke werkbelasting. DOELSTELLINGENBepalen of de fysieke belasting op de werkpost fysiek aanvaardbaar is in functie van de individuele eigenschappen van de operatoren en de werkomgeving.Indien vereist verbeteringen...
THEMAVerbetering van de akoestiek in de arbeidsruimte. Codex Welzijn op het werk - Boek III - Arbeidsplaatsen. Codex Welzijn op het werk - Boek V - Titel 2 - Lawaai. DOELSTELLINGENAdvies geven over een arbeidssituatie en verbeteringsopties of...
THEMARisicoanalyse overeenkomstig artikelen I.2-5 en I.2-8 van de Codex Welzijn - Boek I. DOELSTELLINGENDe risicoanalyse aan de hand van de ARIS©-methode voor schermwerk heeft meerdere doelstellingen:dentificeren van de gevaren voor het welzijn...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI