You are here

Ergonomie

De ergonomie bestudeert de werkomgeving en de manier waarop de mens zich erin gedraagt, en helpt zo de inrichting van de werkplaats te ontwikkelen of te corrigeren. Doel: de veiligheid en het comfort – dus de efficiëntie – van de werknemers verbeteren.

THEMAPreventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) zoals rugklachten door repetitieve en onaangepaste handelingen, verplaatsingen en manipulatie (heffen en tillen) van lasten. «De ergonomische houdingen». Codex Boek VIII - Ergonomische belasting...
Hulp en steun aan de interne preventiedienst (IDPBW) door een specialist «ergonomie» .DoelstellingenDe IDPBW helpen, adviseren en steunen in het kader van de uitvoering van haar missies en taken zoals voorzien door het K.B. van 27 maart 1998....
THEMA Gezond op het werk door lichamelijk actief te zijn.  DOELSTELLINGENERGO FIT is een fitnessprogramma voor de medewerkers van de onderneming. Onze fysieke coaches helpen hen hun gezondheid te onderhouden. ERGO FIT is veel meer dan...
Is een werknemer minstens 4 weken en hoogstens 6 maanden arbeidsongeschikt door een lage rugpijn als gevolg van rugbelastend werk? Dan kan hij in aanmerking komen voor ons revalidatieprogramma voor lage rugpijn als hij aan een aantal voorwaarden...
Koninklijk besluit van 25.03.2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (Belgisch Staatsblad, 14.04.2016) Zie de wetgevende nota van...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI