You are here

Ergonomie

De ergonomie bestudeert de werkomgeving en de manier waarop de mens zich erin gedraagt, en helpt zo de inrichting van de werkplaats te ontwikkelen of te corrigeren. Doel: de veiligheid en het comfort – dus de efficiëntie – van de werknemers verbeteren.

Preventie van de risico’s van beeldschermwerk.Doelstellingen Juiste inrichting van elke werkplek gebruikt voor beeldschermwerk.Programma De ergonoom neemt contact op met de werkgever om een aantal data vast te leggen voor een bezoek ter plaatse aan...
Preventie van de risico’s verbonden aan een slechte verlichting: intensiteit - homogeniteit -reflectieverschijnselen - kleuren.DoelstellingenEvaluatie van de werksituatie op gebied van de arbeidsvoorwaarden (in termen van intensiteit, homogene...
Ergonomie in de arbeidssituatie. Ergonomische inrichting van de verschillende werkposten.DoelstellingenWerkpostanalyse: bepalen of de inrichting van de werkpost aanvaardbaar is, volgens de noden van de gebruikers, hun omgeving en de werkorganisatie....
Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffendehet beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.Doelstellingen De risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en...
Het manueel verplaatsen van lasten op het werk kan leiden tot rugpijn bij het personeel. CESI biedt een opleiding in groepsbeheer ("train the trainer") rond de hantering van lasten en de ergonomie van de houdingen.De opleiding focust...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI