You are here

Ergonomie

De ergonomie bestudeert de werkomgeving en de manier waarop de mens zich erin gedraagt, en helpt zo de inrichting van de werkplaats te ontwikkelen of te corrigeren. Doel: de veiligheid en het comfort – dus de efficiëntie – van de werknemers verbeteren.

Koninklijk besluit van 25.03.2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (Belgisch Staatsblad, 14.04.2016) Zie de wetgevende nota van...
THEMAPreventie van de risico’s van beeldschermwerk. Codex Boek III - Arbeidsplaatsen - Codex Boek VIII -Ergonomische belasting.DOELSTELLINGENJuiste inrichting van elke werkplek gebruikt voor beeldschermwerk. PROGRAMMADe ergonoom neemt contact...
THEMARisicoanalyse overeenkomstig artikelen I.2-5 en I.2-8 van de Codex Welzijn - Boek I. DOELSTELLINGENDe risicoanalyse aan de hand van de ARIS©-methode voor schermwerk heeft meerdere doelstellingen:dentificeren van de gevaren voor het welzijn...
Preventie van de risico's verbonden met beeldschermwerk bij de werknemer thuis. DoelstellingenMusculoskeletale aandoeningen vermijden via advies en aanbevelingen over de aanpassing van de werkpost thuis en/of via stretchoefeningen op afstand....
Risicoanalyse en preventie van rugletsels, te wijten aan het hanteren van lasten of patiënten of aan repetitieve en onaangepaste bewegingen, en musculoskeletale aandoeningen.DoelstellingenAnalyse van de werkplek. Voorstellen tot preventieve...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI