58
Ergonomie

Rugaandoeningen – Pilootproject van het Fonds voor Beroepsziekten

Recentelijk verscheen er een nieuwe wettekst. Deze handelt over:

 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen (Belgisch Staatsblad, 02.05.2013)

Dit K.B. lanceert het pilootproject “interventieprogramma participatieve ergonomie van niveau II”.

Deze volgt op het interventieprogramma participatieve ergonomie niveau I, zoals ingesteld in artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten met betrekking tot de preventie van beroepsziekten en het herstellen van de schade als gevolg hiervan (Belgisch Staatsblad, 11.06.2007).

Alle informatie over dit preventieprogramma is beschikbaar op de website van het Fonds voor Beroepsziekten

Over deze materie heeft het CEDIOB een wetgevende nota voorzien.

27/06/2013
CESI