You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

THEMAPersoonlijk voedingsadvies inclusief een voedingsevaluatie (= 1e raadpleging) die kan aangevuld worden met een opvolging van het voedingspatroon.DOELSTELLINGENTijdens de raadpleging voor persoonlijk voedingsadvies wordt een analyse van de...
THEMAVoedselveiligheid: analyse van de risico's en de kritieke punten. Basiselementen van HACCP (HazardAnalysis of Critical Control Points). DOELSTELLINGENGevaren voorkomen doorheen het volledige voedselproductieproces.Vertrouwd raken met de...
COVID-19: bepalingen (update 26.11.2021)In het kader van de laatste bepalingen van de FOD mogen de theoretische lessen en praktijklessen in fysieke aanwezigheid plaatsvinden. De nodige preventiemaatregelen moeten getroffen worden (social distancing...
Kinkhoest is een acute infectie van de luchtwegen, die heel besmettelijk is en veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis. Het woord 'pertussis' betekent 'intense hoest', wat een aanduiding is voor het meest opmerkelijke symptoom van de...
THEMAPreventief gezondheidsbeleid, sensibilisering m.b.t. de individuele risicofactoren in het kader van cardiovasculaireziekten en kanker. De check-up kan passen in het kader van uw CAO 104 plan voor oudere werknemers.U kunt de check-up ook...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI