You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in de eerste helft van 2018 meer dan 41.000 gevallen van mazelen en 37 sterfgevallen als gevolg van de ziekte vastgesteld. België is niet gespaard gebleven van de epidemie: tussen december 2016 en december 2017...
Op 14 december 2015 is een reeds lang aangekondigd KB verschenen:Het K.B. van 27.11.2015 tot wijziging van het K.B. van 27.03.1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering.Deze herziening...
Het hepatitis B-vaccin maakt deel uit van het Fedris-zorgprogramma. Interventieaanvragen ingediend door de werkgever of de EDPBW moeten een specifieke procedure volgen. De voorwaarden en beperkingen van deze interventie worden beschreven in het...
Hulp in de strijd tegen tabaksverslaving.DoelstellingenSensibilisering rond de gevolgen van tabaksverslaving voor de gezondheid van de medewerkers en de organisatie van het werk.ProgrammaOrganisatie van een collectieve, interactieve...
Hepatitis C is een leveraandoening veroorzaakt door het hepatitis C-virus (HCV). In de meeste gevallen gaat de besmetting onopgemerkt voorbij. Het virus kan een acute infectie veroorzaken die vrijwel zonder symptomen verloopt of een chronische...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI