You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

THEMAAanduiding van een contactpersoon in het kader van de eerste hulp op de arbeidsplaats.DOELSTELLINGENDeze opleiding voldoet aan de vereisten van het Codex Boek I - Algemene beginselen - Titel 5 -EHBO dat onder andere de aanwezigheid en opleiding...
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de werknemers.Om meer te lezen: informatiefiche van het CEDIOB.
In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling van de preventiemaatregelen tegen Covid-19, deze winter verwachten aan een toenemend aantal...
THEMAHulp en ondersteuning van de interne preventiedienst (IDPBW) door een preventieadviseur- arbeidsarts.DOELSTELLINGENDe IDPBW helpen, adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten en taken voorzien in de Codex Welzijn - Boek II -...
Op 5 februari 2018 is een wet van 10 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk verschenen in het Belgisch Staatsblad. In de samenvatting van het CEDIOB, staan we even stil bij enkele punten uit deze Wet.  Andere punten worden...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI