You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

De zwangere werkneemster brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van haar toestand. De werkgever geeft dit onmiddellijk door aan de arbeidsgeneesheer en neemt meteen maatregelen indien nodig. Vooraf dient elke werkgever een risicoanalyse uit...
THEMAGezondheid en ergonomie.Sensibilisering over de risico's verbonden aan nacht- en ploegenwerk.Multidisciplinaire aanpak.DOELSTELLINGENSensibilisering van de hiërarchische lijn en/of werknemers met risico's verbonden aan een onregelmatig...
 COVID-19: nieuwe bepalingenDe fysieke bijscholingen in EHBO zullen opnieuw starten vanaf september 2020. Binnen de huidige context van Covid-19 mogen de deelnemers geen rechtstreekse behandelingen (reanimatie, verbanden leggen, personenvervoer...
Informatieverstrekking, evaluatie van de geschiktheid voor reizen en advies voor het opvolgen van werknemers die beroepsmatig buiten Europa moeten reizen.Doelstellingen De gezondheid verzekeren van werknemers die beroepsmatig moeten reizenProgramma...
Op 26 februari 2018 werd het KB van 07.02.2018 gepubliceerd tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI