You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

THEMAAanduiding van een contactpersoon in het kader van de eerste hulp op de arbeidsplaats.DOELSTELLINGENDeze opleiding voldoet aan de vereisten van het Codex Boek I - Algemene beginselen - Titel 5 -EHBO dat onder andere de aanwezigheid en opleiding...
 THEMA :Tabaksgebruik in de onderneming ligt aan de oorsprong van vele organisatorische mankementen(absenteïsme, pauzes, risico op intoxicatie en arbeidsongevallen...) en vormt een bedreiging voor de gezondheid van werknemers.Door te opteren...
Om het in de interne dienst vereiste opleidingsniveau te bepalen, worden de ondernemingen gerangschikt in 4 groepen (A, B, C of D) volgens het aantal werknemers dat zij tewerkstellen en/of de omvang van het risico dat de werknemers er lopen.Lijst...
Sinds de CAO 100 van kracht werd in april 2010, moet elke werkgever een preventiebeleid tegen verslaving uitwerken. Dit wettelijk kader wil werkgevers en werknemers responsabiliseren om alcohol- en drugsgebruik tijdens het werk te vermijden of de...
Vanaf januari 2016: Geen systematische gezondheidsbeoordeling meer en werkpostanalyse om de 5 jaar.De werkgever is ertoe gehouden:Minstens om de vijf jaar een analyse te maken op het niveau van elke groep van beeldschermwerkposten en op het niveau...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI