47
Gezondheid

De zwangere werkneemster en het CMV

Jaarlijks zijn er in België een honderdtal nieuwe congenitale CMV infecties (cCMV). Bij ongeveer een derde van de kinderen met doofheid is CMV de oorzaak.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad handelt enkel over CMV, maar buigt zich over de zwangere vrouw in het algemeen in plaats van enkel oog te hebben voor de werkende zwangere vrouw.

Zie de informatienota van het Cediob.

 

 

 

 

18/01/2016
CESI