47
Gezondheid

Gezondheidstoezicht voor werknemers die in contact komen met voedingswaren

Vanaf 1 januari 2016 moeten werknemers die in contact komen met voedingswaren of -stoffen zich niet meer laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer: noch voorafgaand aan indiensttreding, noch periodiek, behalve indien de werkgever uitdrukkelijk een vorm van gezondheidstoezicht vraagt, die in onderling overleg overeengekomen moet worden.

Om meer te weten : Informatienota CEDIOB

 

Trefwoorden: 
03/09/2015
CESI