47
Gezondheid

Indeling van ondernemingen en vereist opleidingsniveau van de preventieadviseur

Om het in de interne dienst vereiste opleidingsniveau te bepalen, worden de ondernemingen gerangschikt in 4 groepen (A, B, C of D) volgens het aantal werknemers dat zij tewerkstellen en/of de omvang van het risico dat de werknemers er lopen.

Lijst downloaden

08/09/2016
CESI