47
Gezondheid

Kinkhoest

Kinkhoest is een acute infectie van de luchtwegen, die heel besmettelijk is en veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis. Het woord 'pertussis' betekent 'intense hoest', wat een aanduiding is voor het meest opmerkelijke symptoom van de ziekte. Er gaat vaak een kenmerkend gierend of piepend geluid ('kinken') bij het inademen mee gepaard. De benaming 'de hoest van 100 dagen' beschrijft dan weer op een adequate manier de klinische evolutie van de ziekte.

Hoewel het een van de meest frequente kinderziektes was, heeft de systematische vaccinatie van zuigelingen sinds het begin van de jaren 1960 ervoor gezorgd dat kinkhoest nog slechts zeer occasioneel voorkomt. Sinds het einde van de jaren 90 is het aantal gevallen in opmars bij zuigelingen van minder dan 1 jaar oud die niet of onvoldoende gevaccineerd zijn, vooral bij < 6maanden, en ook bij adolescenten en volwassenen. Het verminderen of zelfs verdwijnen van de antilichamen in de 5 à 10 jaar die volgen op de vaccinatie en zelfs na een natuurlijke infectie, zijn de hoofdoorzaak voor de opleving van de gevallen van kinkhoest. Sinds 2010 werden ieder jaar 1 tot 5 sterfgevallen door kinkhoest gesignaleerd bij zuigelingen.

 

Om meer te weten: Informatiefiche van het CEDIOB (update: november 2017)

30/10/2017
CESI