47
Gezondheid

Nieuwe Codex over het welzijn op het werk

De Codex van 28.04.2017 over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni 2017.

De codex bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers (behalve het KB van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen). Hij is verdeeld in 10 boeken die op hun beurt zijn opgesplitst in titels, hoofdstukken en afdelingen en zelfs onderafdelingen. De meeste KB’s naar dewelke we tot hiertoe verwezen, zijn voortaan afgeschaft.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de structuur en de terminologie.

 

 

 

 

16/06/2017
CESI