47
Gezondheid

Verpleegkunde. Lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen. Vaccinaties

Wij informeren u dat het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen gepubliceerd is op 30 maart 2016 en in werking is getreden sinds 9 april 2016.

In de praktijk mogen beoefenaars van de verpleegkunde sinds 9 april 2016 vaccins toedienen zonder dat er een arts aanwezig moet zijn. Het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen werd gewijzigd* op initiatief van Maggie De Block, minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid om zo een betere immuniteitsbescherming van de bevolking te bewerkstelligen.

 

Om meer te weten : Nota over de wetgeving van het CEDIOB

 

 

 

12/04/2016
CESI