47
Gezondheid

Verwijdering van een werkneemster tijdens de borstvoeding - Risico bij hantering van lasten

Kan een onderneming op basis van een interne overeenkomst een procedure van onbetaald verlof voorzien voor werkneemsters die, na hun bevalling, blootgesteld worden aan het risico hantering van lasten? Welke waarde heeft deze overeenkomst gezien het KB van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming?

Antwoord van Dhr. Tousseyn, Algemeen Directeur FOD Werkgelegenheid (informatienota van CEDIOB)

 

20/08/2015
CESI