396
Milieu

Schrapping van de re-integratieprocedure

De publicatie van het KB betreffende de re-integratie (24.11.2016) creëerde juridische onduidelijkheid met betrekking tot de re-integratieprocedure uit het KB van 28.05.2003 (artikels 39 tot 41) die nog altijd van kracht was.

Het was wachten op de publicatie van een KB dat deze artikels schrapte om zo een duidelijk juridisch kader te creëren.

Dit is nu gebeurd met het KB van 30.01.2017 dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 06.02.2017.

Meer informatie vindt u in de nota over de wetgeving van CEDIOB.

 

 

06/02/2017
CESI