64
Psychosociale risico's

Cyberpesten op het werk

Nieuwe communicatie- en informatietechnologieën zijn alomtegenwoordig en dus gebeurt het dat mensen hiervan profiteren om geruchten over iemand te verspreiden of de reputatie van een persoon te bezoedelen via Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram... Deze manier van pesten via sociale media noemen we “cyberpesten”.

In het schoolmilieu worden meer en meer kinderen en adolescenten zonder dat ze er iets aan kunnen doen het mikpunt van beledigende “tweets” of “posts”, bespottingen, vernederingen en bedreigingen. Deze berichten hebben soms enorme gevolgen voor de gezondheid en het sociale leven van de slachtoffers, wat sommigen zelfs drijft  tot het plegen van zelfmoord.

Ook al praten we er misschien minder over, cyberpesten komt ook voor in de volwassen wereld, in het bijzonder in de werkomgeving.

Hoe kunt u zich daar het best tegen beschermen? Wat zegt de arbeidswetgeving?

Om meer te weten: Informatiefiche van het CEDIOB.


Trefwoorden: 
13/03/2017
CESI