You are here

Veiligheid

Echte veiligheid komt pas na een gedegen risicoanalyse
Voelt u zich machteloos ten opzichte van de verantwoordelijkheden die u hebt met betrekking tot preventie en welzijn op het werk?
De risicoanalyse is de basis van uw dynamisch risicobeheersingssysteem. Bovendien is ze wettelijk verplicht en dient periodiek geactualiseerd te worden.
Een goede risicoanalyse berust niet enkel op het identificeren van de aanwezige gevaren en risico’s, maar moet een reële weerspiegeling zijn van alle elementen die een risico vormen in uw bedrijf. De risicoanalyse is tevens de basis om preventieve beheersmaatregelen te treffen en het welzijn op de werkvloer te bevorderen.

Brand: de verschillende brandblusmiddelen en hun toepassing

Er bestaan diverse brandblusmiddelen. In deze fiche worden de meest gebruikte op een rijtje gezet. Brandblussers zijn apparaten die ontworpen zijn om een brand in zijn beginfase te blussen. Er bestaan draagbare en mobiele brandblussers. Hun bluscapaciteit hangt af van hun samenstelling en hun volume of gewicht.

CESI

Werken met een buitenlandse onderneming

Welke EDPB en welk gezondheidstoezicht voor gedetacheerde werknemers? 

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse onderaannemers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, met name op bouwwerven.

CESI

Wifi, vriend of vijand ?

Na de gsm is een draadloos datanetwerk (wifi) de op een na meest voorkomende vorm van draadloze technologie. Wifi maakt deel uit van onze dagelijkse omgeving en dus vragen we ons af welke impact deze technologie heeft op onze gezondheid.

Maken we ons terecht zorgen?

CESI
THEMAOpleiding over brand, te gebruiken door de brandbestrijdingsdienst. Deze sessie beantwoordt aan het voorschrift van bijlage 1 van de welzijnswet Boek III - Titel 3 (Brand op de arbeidsplaatsen) dat de competenties en opleidingen van de leden...
De onderneming begeleiden en helpen bij de uitwerking van het interne noodplan bij brand, mits naleving van de vereisten van Titel 3 van boek III van de welzijnswet betreffende brandpreventie op de werkplaatsen.DoelstellingenDe doelstelling van deze...
Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffendehet beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.Doelstellingen De risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en...
THEMADe onderneming begeleiden en helpen bij de uitvoering van de jaarlijkse evacuatie-oefening voorzien in de welzijnswet - Boek III - Arbeidsplaatsen, betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen.DOELSTELLINGENAlle werknemers opleiden om snel...
Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt bij uitstek op het vlak van brandpreventie in bedrijven.Op 23 april 2014 is er een KB verschenen dat de meeste bepalingen van...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI