You are here

Veiligheid

Echte veiligheid komt pas na een gedegen risicoanalyse
Voelt u zich machteloos ten opzichte van de verantwoordelijkheden die u hebt met betrekking tot preventie en welzijn op het werk?
De risicoanalyse is de basis van uw dynamisch risicobeheersingssysteem. Bovendien is ze wettelijk verplicht en dient periodiek geactualiseerd te worden.
Een goede risicoanalyse berust niet enkel op het identificeren van de aanwezige gevaren en risico’s, maar moet een reële weerspiegeling zijn van alle elementen die een risico vormen in uw bedrijf. De risicoanalyse is tevens de basis om preventieve beheersmaatregelen te treffen en het welzijn op de werkvloer te bevorderen.

Brand: de verschillende brandblusmiddelen en hun toepassing

Er bestaan diverse brandblusmiddelen. In deze fiche worden de meest gebruikte op een rijtje gezet. Brandblussers zijn apparaten die ontworpen zijn om een brand in zijn beginfase te blussen. Er bestaan draagbare en mobiele brandblussers. Hun bluscapaciteit hangt af van hun samenstelling en hun volume of gewicht.

CESI

Werken met een buitenlandse onderneming

Welke EDPB en welk gezondheidstoezicht voor gedetacheerde werknemers? 

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse onderaannemers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, met name op bouwwerven.

CESI

Wifi, vriend of vijand ?

Na de gsm is een draadloos datanetwerk (wifi) de op een na meest voorkomende vorm van draadloze technologie. Wifi maakt deel uit van onze dagelijkse omgeving en dus vragen we ons af welke impact deze technologie heeft op onze gezondheid.

Maken we ons terecht zorgen?

CESI
THEMADe onderneming begeleiden en helpen bij de uitvoering van de jaarlijkse evacuatie-oefening voorzien in de welzijnswet - Boek III - Arbeidsplaatsen, betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen.DOELSTELLINGENAlle werknemers opleiden om snel...
De Europese richtlijn 2013/35/EU van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) is omgezet in Belgische...
De onderneming begeleiden en helpen bij de uitwerking van de evacuatieplannen, mits naleving van de vereisten van Titel 3 van boek III van de welzijnswet betreffende brandpreventie op de werkplek.DOELSTELLINGENDe doelstelling van deze opdracht...
Veiligheid van de machines en preventie van risico’s bij het gebruik van de arbeidsmiddelen (machines, installaties, uitrusting en apparaten).DoelstellingenUitvoeren van een inspectie op de conformiteit van de bestaande arbeidsmiddelen en opstellen...
THEMAOpleiding Veilig werken aan elektrische installaties.DOELSTELLINGENVolgens het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) moet de werkgever een BA4- of BA5-kwalificatie voorzien voor mensen die activiteiten uitvoeren zoals:Een...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI