176
Veiligheid

Brand: de verschillende brandblusmiddelen en hun toepassing

Er bestaan diverse brandblusmiddelen. In deze fiche worden de meest gebruikte op een rijtje gezet. Brandblussers zijn apparaten die ontworpen zijn om een brand in zijn beginfase te blussen. Er bestaan draagbare en mobiele brandblussers. Hun bluscapaciteit hangt af van hun samenstelling en hun volume of gewicht. In het kader van brandpreventie op de werkvloer (Codex over het Welzijn op het Werk, Boek III, Titel 3), moeten de brandblussers regelmatig (minstens 1x/jaar) gecontroleerd en onderhouden worden. Maar ook als er brandblussers aanwezig zijn, wil dat niet zeggen dat andere beschermingsmiddelen zoals waterkolommen, sprinklers, blusdekens en andere automatische en manuele systemen overbodig zijn.

De infofiche van het CEDIOB (maart 2019)

 

22/03/2019
CESI