176
Veiligheid

De vakbekwaamheid voor alle professionele bestuurders (C en D)

Europese richtlijn 2003/59/CE (Publicatieblad van de Europese Unie, 10.09.2003), omgezet in Belgisch recht door het KB van 04/05/2007, legt vakbekwaamheid op aan alle professionele bestuurders met een rijbewijs van groep C en D. Een bewijs van vakbekwaamheid moet bijkomend bij het rijbewijs verworven worden en de houder ervan moet om de 5 jaar nascholing volgen om het te verlengen.

De vakbekwaamheid omvat twee componenten:

  • Slagen in een examen basiskwalificatie (= behalen van het bewijs van vakbekwaamheid).

  • Geregelde deelname aan nascholing (om de 5 jaar moet 35 uur nascholing gevolgd worden om een verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid te bekomen).

Het bewijs van vakbekwaamheid wordt vermeld op het rijbewijs met code 95 met betrekking tot de categorieën waarvoor het geldig is.

Voor houders van het rijbewijs C was de vervaldatum 9 september 2016.

De bestuurders die zich nog in orde moeten stellen, kunnen een opleiding of nascholing volgen in een erkend opleidingscentrum.

Nuttige links:

 

13/10/2016
CESI