176
Veiligheid

Rijbewijs: medische geschiktheid groep 2

 

Bepaalde aanvragers van het rijbewijs moeten in het bezit zijn van een medisch geschiktheidsattest. Om rijgeschikt te worden verklaard, dient de kandidaat te voldoen aan de minimumnormen voorgeschreven in bijlage 6 van het KB Rijbewijs en vrij te zijn van elke lichamelijke of geestelijke aandoening of afwijking, die zijn functionele mogelijkheden zodanig beperkt dat hij een gevaar kan opleveren voor de veiligheid bij het besturen van een motorvoertuig.

 

Informatiefiche van het CEDIOB (maart 2019)

 

 

28/03/2019
CESI