176
Veiligheid

Starten met een risicoanalyse

Elke werkgever moet in zijn onderneming of instelling een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitbouwen. Dit beleid heeft in eerste instantie tot doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Waaruit bestaat een risicoanalyse? Welke zijn de tools die er ter beschikking staan van de werkgevers om deze risicoanalyse binnen hun onderneming aan te pakken?

De bijgevoegde informatiefiche Starten met een risicoanalyse helpt u om op deze vragen te antwoorden.

CESI kan u bijstaan! Contacteer het departement Risicobeheersing risicobeheer@cesi.be

Trefwoorden: 
24/04/2017
CESI