You are here

Veiligheid

Echte veiligheid komt pas na een gedegen risicoanalyse
Voelt u zich machteloos ten opzichte van de verantwoordelijkheden die u hebt met betrekking tot preventie en welzijn op het werk?
De risicoanalyse is de basis van uw dynamisch risicobeheersingssysteem. Bovendien is ze wettelijk verplicht en dient periodiek geactualiseerd te worden.
Een goede risicoanalyse berust niet enkel op het identificeren van de aanwezige gevaren en risico’s, maar moet een reële weerspiegeling zijn van alle elementen die een risico vormen in uw bedrijf. De risicoanalyse is tevens de basis om preventieve beheersmaatregelen te treffen en het welzijn op de werkvloer te bevorderen.

Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt bij uitstek op het vlak van brandpreventie in bedrijven.

Op 23 april 2014 is er een KB verschenen dat de meeste bepalingen van artikel 52 opheft.

Het gaat over het K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van Boek III - Arbeidsplaatsen van de Codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017)

CESI
Er bestaan diverse brandblusmiddelen. In deze fiche worden de meest gebruikte op een rijtje gezet. Brandblussers zijn apparaten die ontworpen zijn om een brand in zijn beginfase te blussen. Er bestaan draagbare en mobiele brandblussers. Hun...
Risicopreventie bij het rijden met voertuigen of het werken met machines die trillingen veroorzaken (in het hele lichaam en in de handen en armen.DoelstellingenBeoordeling en indien nodig meting van de blootstelling aan trillingen van de werknemers...
De onderneming begeleiden en helpen bij de uitwerking van de evacuatieplannen, mits naleving van de vereisten van Titel 3 van boek III van de welzijnswet betreffende brandpreventie op de werkplek.DOELSTELLINGENDe doelstelling van deze opdracht...
Preventieoplossing voor kmo’s. CESI Safety Pack, een complete en snelle formule aan een vaste all-in prijs!DoelstellingenVindt u dat de preventieverplichtingen ten aanzien van uw werknemers u verhinderen om u op uw werk te concentreren? Heeft u niet...
ThemaNationale wetgeving: KB betreffende de uitbating van speelterreinen (28/3/2001, BS 9/5/2001). Specifieke inspectienormen:• NBN EN 1176-1: Speeltoestellen-Deel 1: algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden.• NBN EN 1176-2: Speeltoestellen-...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI