You are here

Griepvaccinatie

Griepvaccinatie 2021-2022

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling van de preventiemaatregelen tegen Covid-19, deze winter verwachten aan een toenemend aantal griepgevallen.

Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze infectie vooral voor in de herfst en de winter, wanneer het koude en droge weer het overleven van het virus bevordert.

CESI

Griepvaccinatie 2021-2022

Het FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, heeft beslist om geen fasering op te leggen in de griepvaccinatiecampagne 2021-2022.

Als gevolg van de aanzienlijke vraag naar griepvaccins werd de vaccinatiecampagne van vorig jaar in fasen georganiseerd om de prioritaire groepen te beschermen. Dit bracht echter organisatorische problemen met zich mee en een laattijdige vaccinatie (midden december) voor een deel van de bevolking.

Dutch
CESI