47
Gezondheid

CAO 100 - Alcohol en drugs

Sinds de CAO 100 van kracht werd in april 2010, moet elke werkgever een preventiebeleid tegen verslaving uitwerken. Dit wettelijk kader wil werkgevers en werknemers responsabiliseren om alcohol- en drugsgebruik tijdens het werk te vermijden of de invloed ervan op het werk te voorkomen.

De CAO 100, Collectieve arbeidsovereenkomst 100 over het preventief alcohol- en drugsbeleid <lien vers l’arrêté royal concerné>, laat toe disfuncties op het werk als gevolg van alcohol- en /of drugsgebruik – met inbegrip van medicijnen – te bespreken en te voorkomen, en indien nodig, te verhelpen.

Twee fasen
Sinds de CAO van kracht werd, is elke werkgever verplicht een preventiebeleid tegen verslaving uit te werken. In een eerste fase moet hij de vertrekpunten en de doelstellingen van dit beleid in zijn bedrijf bepalen en die in een beleids- en intentieverklaring formuleren. In een tweede fase kan hij, indien nodig, duidelijke regels en procedures opstellen. Dit beleid moet regelmatig geëvalueerd en aangepast worden, in overleg met de leden van de hiërarchie en de beschermings- en preventiediensten.    

Een constructieve aanpak
Alcohol- en/of drugsgebruik kan zowel de prestaties als de relaties op het werk beïnvloeden. In zulke gevallen is het aangewezen er met de betrokkene over te spreken, op basis van de vastgestelde disfuncties – de gevolgen van het gebruik dus – in plaats van te focussen op het gebruik zelf.   

Een efficiënt preventiebeleid tegen alcohol en drugs is gebaseerd op vier pijlers:
- informatie en preventie
- het uitwerken van regels voor het personeel
- procedures om het gedrag aan te pakken
- begeleiding

 Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende een preventief alcohol - en drugsbeleid in de onderneming (CAO, nr. 100, 01.04.2009).

CESI biedt u een compleet hulpprogramma voor het uitwerken van een preventiebeleid tegen verslaving, op maat van uw bedrijf.

Trefwoorden: 
19/12/2012
CESI