OPLEIDINGEN

Industriële EHBO: aangeduide persoon

Aanduiding van een contactpersoon in het kader van de eerste hulp op de arbeidsplaats.

Doelstellingen

Deze opleiding voldoet aan de vereisten van het KB van 15 december 2010 dat onder andere de aanwezigheid en opleiding van een «aangeduide (referentie) persoon» vaststelt volgens de resultaten van de risicoanalyse inzake industriële EHBO.
Basiskennis en -vaardigheden ontwikkelen bij de werknemer om te reageren en de hulpverlener te helpen als een werknemer een ongeval heeft of onwel wordt.
Het verloop van de hulpverlening «van buitenaf» sturen en ondertussen hulp bieden aan de hulpverlener.
De efficiëntie van de hulpverlening verbeteren met behulp van de kennis en de toepassing van de algemene interventieregels (AIR).

Programma
  • Opleidingssessie: een dag van 6 uur, per groep van 10 deelnemers
  • Inhoud van de opleiding:

• De overlevingsketen
• Algemene interventieregels (AIR)
• Principes en raadgevingen op het vlak van hygiëne
• Hulpverlening: interne en externe oproepprocedure
• Evaluatie van de grote vitale functies: bewustzijn – ademhaling – circulatie
• Basiselementen van cardiopulmonaire reanimatie en AED
• Comfort van de patiënt
• De EHBO-kit

Methode Hoorcolleges - met projectie van video’s en slides.
Praktijkoefeningen - specifieke oefenpoppen en -materialen.
Rollenspel afhankelijk van het type onderneming of de activiteit en de daaraan verbonden risico’s.
Doelpubliek Werknemers en receptiepersoneel, al naargelang de aanbevelingen en risicoanalyse van de PA-arbeidsgeneesheer.
 Prijs : 95€/pers
Interventieplaats In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI.
Aanvraag offerte
CESI