DIENSTEN

Risicoanalyse m.b.t. de psychosociale risico’s via vragenlijsten

Uitwerken van een kwantitatieve risicoanalyse van psychosociale belasting van de arbeid aan de hand van vragenlijsten.

Doelstellingen

Opstellen van een kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s in het bedrijf.
Samenwerking tussen het bedrijf en de preventieadviseur, gespecialiseerd in de psychosociale risico’s. Analyse van de verschillende psychosociale risico’s van de werksituatie aan de hand van vragenlijsten. Identificatie van de risicogroepen en -factoren binnen de onderneming. Voorstellen tot preventieve maatregelen die getroffen moeten worden in functie van de evaluatie van de risico’s.

Programma

Een kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s, gespreid over +/- 3 maanden, verwerking van vragenlijsten (op papier of via computer), nauwkeurig onderzoek, analyse van de resultaten,  opmaken van een verslag en voorstelling van de resultaten.

Methode

Verschillende batterijen vragenlijsten worden geselecteerd volgens de karakteristieken en de doelstellingen van de onderneming, het aantal werknemers, …:

  • ARIS light

De vragenlijst bevat drie delen:
• een identificatiefiche
• een stressevaluatie in de werksituatie (test Van Houte)
• de psychosociale risicoanalyse (Aris light).
De test Van Houte bevat twee vragen. De eerste vraag aan de werknemers is om hun stressniveau in de werksituatie te evalueren en de tweede vraag gaat over een inschatting van hun stressbestendigheid.
De aanwezige thema’s in de Aris light bevatten:
• De werkomgeving
• Middelen en materieel
• De werkorganisatie (autonomie, inhoud en voorwaarden)
• De menselijke aspecten
• Interacties (collega’s, teams en hiërarchische lijn)
Er wordt aan de werknemers gevraagd deze thema’s één voor één aan te pakken en als volgt te beoordelen: « niet van toepassing », « onvoldoende en dringend te verbeteren», «indien mogelijk te verbeteren » of « bevredigend ». Bijkomend wordt de mogelijkheid aan de werknemers geboden om verbeteringsvoorstellen te doen voor elk item en bijkomendefactoren toe te voegen wanneer ze dit pertinent vinden voor de vragenlijst.

  • Volledige Gezondheidstest (VGT) / Controlelijsten (CL) en werkomgeving:

• TGT: Indicator van de psychische stress in 22 eenvoudige vragen. Deze test zorgt ervoor dat eventuele gevolgen van stress op de gezondheid worden onderkend.
• Controlelijst van de test op de werkplek (CL): Vragenlijst om de bron van mogelijke stress op het werk te achterhalen. De 32 vragen zijn gebaseerd op de eisen die het werk stelt,de beslissingsmacht, aanwenden van bekwaamheden, arbeidsvoorwaarden en de steun vanwege de leidinggevenden en de collega’s.
• Werkomgeving: 14 vragen betreffende de fysieke werkomgeving.

  • WOCCQ:

De WOCCQ (Working Conditions and Control Questionnaire)© is een collectieve diagnosemethode voor psychosociale risico’s op het werk. Ze werd op punt gesteld door de dienst ‘Arbeids- en bedrijvenpsychologie’ van de Universiteit van Luik (Prof. V. De Keyser) door Isabelle Hansez met de steun van de Federale Diensten van Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. De verspreiding ervan wordt sinds 2001 gesteund door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg (FOD WASO) en het Europees Sociaal Fonds.

Doelpubliek

  • Voor de ARIS light: ondernemingen of instellingen van alle groottes.
  • Voor de VGT / CL en de werkomgeving: bedrijven met minimaal 100 werknemers.
  • Voor de WOCCQ: bedrijven met minimaal 250 werknemers.

Interventieplaats

De preventieadviseur psychosociale risico’s komt vragenlijsten neerleggen in het bedrijf.
Verzameling van de documenten gebeurt op anonieme wijze. Computervragenlijsten komen terecht in een vertrouwelijke mailbox van CESI. De verwerking van de gegevens gebeurt in de lokalen van CESI.

Aanvraag offerte
CESI