You are here

wet

Nachtprestaties

  • K.B. van 13.03.2011 —Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 13 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid
    met nachtprestaties alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties
CESI

Borstvoedingspauzes

  • Koninklijk Besluit van 05.12.2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard: de CAO nr. 80 bis van 13.10.2010 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de CAO nr. 80 van 27.11.2011 tot invoering van het recht op borstvoedingspauzes (BS 20.12.2010)

CESI

Arbeidsongevallen

CESI

Zwangerschap en bevalling

CESI

Wet van 09.07.2012 | Uitzendarbeid

Wet van 09.07.2012 tot omzetting van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19.11. 2008 betreffende uitzendarbeid (B.S. 26.07.2012)

CESI