DIENSTEN

Ondersteuning bij de organisatie van de jaarlijkse evacuatieoefening

Het bedrijf begeleiden en helpen bij de jaarlijkse evacuatieoefening zoals voorzien door art.52.10.6 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Doelstellingen

Alle werknemers instrueren om snel en efficiënt te reageren en zich bij een brand naar een veilige plaats te begeven.

 • De werknemers vertrouwd maken met het gebruik van diverse evacuatiewegen.
 • De interventie van de hulpdiensten bij brand faciliteren.
 • De geldigheid van de brandvoorschriften uittesten om eventuele lacunes te ontdekken.

Programma

Vereisten vooraf:

 • De aangeslotene moet reeds een evacuatieprocedure voor noodgevallen hebben opgesteld:

• de evacuatieplannen moeten uithangen, de werknemers moeten op de hoogte zijn van de  evacuatiewegen en van de verzamelpunt(en).
• de werknemers hebben instructies gekregen over hoe ze zich bij de evacuatie moeten gedragen.
• de aangestelde werknemers voor een evacuatie bij noodgeval hebben bijzondere instructies gekregen (eerste interventieteam, onthaal, evacuatieteam, preventieadviseur)

 •  De nooduitgangen en evacuatiewegen moeten worden vrijgemaakt en met signalisatie aangeduid worden.
 • Een vertegenwoordiger van het bedrijf heeft de gemeentelijke politie en brandweer verwittigd.
 • De uitvoering van evacuatieoefeningen moet door het bedrijf worden georganiseerd.

Interventie:

 • Bezoek aan de lokalen (en verzamelpunt(en)) om zich vertrouwd te maken met de omgeving.
 • Ontmoeting met de aangestelde werknemers om de jaarlijkse evacuatieoefening te organiseren.
 • Aanvang en observatie van de oefening.
 • Na de oefening, vergadering met de directie, de aangestelde werknemers en de waarnemers om een balans op te stellen van het verloop van de evacuatie.
 • Opmaak van een rapport met alle observaties en voorstellen ter verbetering.

Methode

Voorafgaand aan de jaarlijkse evacuatieoefening: overdracht van de evacuatieprocedure bij noodgeval ter consultatie (mogelijkheid om reeds maatregelen ter verbetering uit te tekenen).
Bezoek aan de lokalen (en verzamelpunt(en)) om zich vertrouwd te maken met de omgeving.
Ontmoeting met de aangestelde werknemers en benoeming van « controleurs ». Die krijgen instructies over waar ze precies op moeten letten (ze krijgen een controlelijst). Zij gaan op de kruispunten staan van de evacuatiewegen.
Uitvoering en observatie van de evacuatieoefening (een fototoestel of filmcamera kunnen nuttig zijn).
Na de oefening, vergadering met de directie, de aangestelde werknemers en de waarnemers om een balans op te stellen van het verloop van de evacuatie. De controlelijsten worden verzameld om gebreken te inventariseren. Voorstellen ter verbetering worden tijdens de vergadering besproken.
Opmaak van een rapport met alle observaties en voorstellen ter verbetering van de evacuatieprocedure bij noodgeval.

Doelpubliek

Alle bedrijven met minstens 1 werknemer en met een vaste werkplaats.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI