DIENSTEN

Analyse van het beheer van risico’s verbonden met de sars-cov-2-gezondheidscrisis in de onderneming

THEMA

Analyse van het beheer van risico's verbonden met de SARS-Cov-2 gezondheidscrisis in de onderneming met behulp van een checklist.
Om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden is het belangrijk maatregelen in te voeren om de business opnieuw op te starten in omstandigheden die zo veilig en gezond mogelijk zijn.

 

DOELSTELLINGEN

• Ondernemingen helpen bij de geleidelijke hervatting en het behoud van hun economische activiteit tijdens deze pandemieperiode.
• In te voeren acties organiseren om te beantwoorden aan de aanbevelingen van de generieke gids van de FOD Werkgelegenheid in deze context.

 

PROGRAMMA

Door het beheer van risico's verbonden met de SARS-Cov-2-gezondheidscrisis in de onderneming te analyseren kan een balans opgemaakt worden van de maatregelen ingevoerd in de context van de pandemie.
Deze analyse helpt de werkgever de nodige regelingen te treffen om de gezondheid van de werknemers te beschermen tegen de risico's van de SARS-Cov-2-gezondheidscrisis in de onderneming.
De risicoanalyse wordt uitgevoerd volgens een interactieve benadering met deelname van de interne preventieadviseur, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van de werknemers en de hiërarchische lijn.

Het programma van de interventie verloopt als volgt:

  • Analyse van de maatregelen die momenteel zijn ingevoerd met behulp van een specifieke checklist opgesteld volgens de aanbevelingen van de generieke gids die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg in deze context heeft opgesteld.
  • Een bezoek aan het laboratorium om de punten van de checklist op het terrein te analyseren.
  • Opmaak van een verslag met aanbevelingen en eventuele acties in te voeren op basis van de verzamelde informatie.

 

METHODE

De checklist behandelt de aandachtspunten vastgelegd in de generieke gids van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in de vorm van een audit op het terrein.

 

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen met minstens 1 werknemer.

 

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI