DIENSTEN

Analyse van het specifieke beheer van «covid-19»-gerelateerde biologische risico’s voor laboratoria

THEMA

Analyse van het specifieke beheer van «COVID-19»-gerelateerde biologische risico's voor laboratoria met behulp van een checklist.
De COVID-19-pandemie benadrukt het belang om laboratoria te voorzien die diagnosetests kunnen uitvoeren of aan onderzoek en ontwikkeling kunnen doen in het kader van het SARS-CoV-2 virus.
Het is cruciaal om de gezondheid en veiligheid te garanderen van werknemers die deze activiteiten uitvoeren.

 

DOELSTELLINGEN

• De conformiteit controleren van het beheer van biologische risico's specifiek voor de labo-activiteiten verbonden met COVID-19.
• In te voeren acties organiseren om te beantwoorden aan de wettelijke vereisten inzake veiligheid en welzijn van de werknemers in deze context.

 

PROGRAMMA

De analyse van het specifieke beheer van «COVID-19»-gerelateerde biologische risico's beantwoordt aan de verplichting van de Codex Welzijn - Boek VII - Biologische agentia, betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's verbonden met de blootstelling aan de biologische agens SARSCoV- 2.
Ze helpt de werkgever om de nodige schikkingen te treffen om de gezondheid van de werknemers te beschermen tegen risico's verbonden met diagnose, onderzoek en ontwikkeling.
De risicoanalyse wordt uitgevoerd volgens een interactieve benadering met deelname van de interne preventieadviseur, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van de werknemers en de hiërarchische lijn.

Het programma van de interventie verloopt als volgt:

 • Voorbereidende vergadering over de praktische organisatie.
 • Analyse van de wettelijke aspecten en van de maatregelen die momenteel ingevoerd zijn met behulp van een specifieke checklist voor SARS CoV-2, opgemaakt op basis van de aanbevelingen van de Codex Welzijn op het Werk en van de dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van Sciensano.
 • Bezoek aan het laboratorium om de punten van de checklist op het terrein te analyseren.
 • Opmaak van een verslag met aanbevelingen en eventuele acties in te voeren op basis van de verzamelde informatie.
 • Een analyse van de andere posten die mogelijk in contact komen met SARS CoV-2 buiten het laboratorium (vervoer van monsters, verwerking van monsters of afval, enz.) is ook mogelijk.

 

METHODE

De checklist behandelt onder meer volgende domeinen in de vorm van een audit op het terrein:

 • Administratieve en sociale ruimten.
 • Afzetting van de technische zones en de werkuitrustingen.
 • Werkorganisatie en procedures.
 • Arbeidspraktijken.
 • Hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Vervoer en opslag.
 • Schoonmaak en ontsmetting.
 • Afvalbeheer.
 • Opleiding en sensibilisering.
 • Beheer van ongevallen, incidenten en onbedoelde lozingen.
 • Moederschapsbescherming/arbeidsgeneeskunde.

 

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen met minstens 1 werknemer.

 

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf.
Opmerking: Deze prestatie kan de eerste fase zijn van een analyse van de biologische risico's aan de hand van de ARIS©-methode.

 

Aanvraag offerte
CESI