You are here

Contactopvolging van positieve covid-gevallen in ondernemingen

Gezien de evolutie van de gezondheidssituatie en de strategie rond testen, isolatie en quarantaines op middellange/lange termijn die op 9 maart is goedgekeurd door de interministeriële conferentie, passen wij ons verder aan.

Zo moeten hoogrisicocontacten niet meer worden opgespoord omdat ze in de huidige fase van de epidemie niet getest worden, behalve in volgende situaties:

  • Bij controles van grote clusters in kwetsbare groepen en groepen die risico lopen op ernstige ziekten (bv. rust- en verzorgingstehuizen, zorginstellingen, afgesloten gemeenschappen, zoals opvangcentra voor daklozen en gevangenissen). De verantwoordelijke arts, het outbreak support team of de gewestelijke gezondheidsinspecteur zullen beslissen over de test- en quarantainemaatregelen. Die beslissing zal gebaseerd zijn op een analyse van de specifieke situatie en de quarantaine- en testregels, net zoals in de vorige fasen van de epidemie;
  • Bij mensen die risico lopen op een ernstige vorm van covid-19: na een hoogrisicocontact, als de behandelende arts dit nuttig vindt.

Voortaan zullen onze covid-19 telefonische permanentie en ons platform voor interventieaanvragen in verband met covid-19 niet meer toegankelijk zijn.

Als u toch graag informatie of een advies wenst, zijn wij steeds tot uw beschikking via uw arbeidsarts.