Coronavirus : Business continuity

UPDATE 26/03/2021

We blijven aan uw zijde om onze missie van bescherming van de medewerkers van uw organisatie te vervullen

Om onze missies op het gebied van gezondheid op het werk zo goed mogelijk te garanderen en met respect voor de instructies van het Overlegcomité, doen we er alles aan om de continuïteit van onze diensten te waarborgen. Toch zijn er enkele zaken aangepast in functie van de nieuwe prioriteiten die ons gevraagd werden (Tracing, Testing, vaccinatie...) .
In die optiek kunt u kennisnemen van de continu bijgewerkte bepalingen op onze website en deze aan uw werknemers doorgeven.

Kom regelmatig een kijkje nemen op deze webpagina om op de hoogte te blijven van de recentste voorwaarden van onze business continuity.

De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben op 23 maart een omzendbrief ontvangen van de FOD Werkgelegenheid waarin hun centrale rol wordt omschreven in de strategie voor sneltests in ondernemingen waarover de regering vorige vrijdag heeft beslist.

Onze teams stellen alles in het werk om zo snel en zo accuraat mogelijk in te spelen op uw behoeften.

Wij komen bij u terug om hier meer informatie over te verschaffen.

U vindt de modaliteiten van de sneltests in ons artikel: https://www.cesi.be/nl/in-de-kijker/het-inzetten-van-sneltests-covid-19-ondernemingen

 

Tracing is onze voornaamste activiteit. Want het is echt essentieel om te vermijden dat uw werknemers besmet raken met COVID-19. Dit maakt deel uit van onze preventieopdrachten en geeft u de kans om uw maatregelen op organisatorisch vlak aan te passen. Wij maken onze middelen maximaal vrij om op uw vragen te kunnen inspelen. Vooraleer een beroep te doen op onze diensten, willen wij u vragen om kennis te nemen van de tools en maatregelen die beschikbaar zijn om dit in goede banen te leiden in uw onderneming.

Onze centra blijven geopend. Ze zijn zoals gewoonlijk telefonisch bereikbaar tussen 8u en 17u.

Klik hier om contact op te nemen met uw centrum

 

De periodieke raadplegingen ter plaatse worden georganiseerd in functie van onze aangepaste opdrachten in het domein van volksgezondheid (tracing, testing en vaccinatie).

De tussentijdse preventieonderzoeken (raadpleging verple(e)g(st)ers) blijven gebeuren via de telefoon.

 

De niet-periodieke consultaties (onderzoek bij aanwerving, werkhervatting, gesprek voorafgaand aan de werkhervatting, spontane consultaties, moederschapsbescherming...) blijven doorgaan; sommige ervan kunnen wel via telefoon uitgevoerd worden.

De consultaties voor stagiaires blijven plaatsvinden.

 

Onze preventieadviseurs psychosociale aspecten blijven beschikbaar via de psychosociale lijn 02/761.17.74.

De psychosociale gesprekken blijven mogelijk en gebeuren via videoconferentie, telefoon of ter plaatse indien nodig, met strikte naleving van de gezondheidsvoorschriften.

Er zijn nieuwe diensten beschikbaar om de psychosociale gevolgen van de crisis op de teams en de werknemers te kunnen opvangen.

 

 

De opleidingen georganiseerd in ondernemingen zullen indien mogelijk op afstand gebeuren. Als dat nodig is, zullen ze naar een latere datum verschoven worden.

 

Onze opleidingen blijven online gebeuren, minstens tot in mei

 

  • Alle preventieopdrachten in de onderneming blijven doorgaan (preventieadviseur beschikbaar houden, risicoanalyse...). Telewerk krijgt de voorkeur in de mate van het mogelijke.
  • Analyses van ernstige arbeidsongevallen blijven gebeuren in de onderneming.
  • Inspecties op de werkvloer blijven plaatsvinden in ondernemingen waar telewerk niet mogelijk is. Inspecties op de werkvloer die te maken hebben met COVID-maatregelen krijgen prioriteit.
  • De gezondheidscheck-ups worden uitgesteld, minstens tot in mei.

Ons departement Risicobeheersing staat tot uw beschikking om specifieke risicoanalyses uit te voeren verbonden met COVID of inspecties op de werkplek te organiseren om te controleren of de maatregelen conform zijn.

Om deze interventies op een veilige manier te laten verlopen voor uw werknemers en onze dienstverleners, willen wij u vragen om kennis te nemen van ons handvest dat u zal bezorgd worden door onze interveniënt.

Trefwoorden: 
13/03/2020
CESI