Coronavirus : Business continuity

UPDATE 07/01/2021

We blijven aan uw zijde om onze missie van bescherming van de medewerkers van uw organisatie te vervullen

Om onze missies op het gebied van gezondheid op het werk zo goed mogelijk te garanderen en met respect voor de instructies van het Overlegcomité, doen we er alles aan om de continuïteit van onze diensten te waarborgen. Toch zijn er enkele zaken aangepast in functie van de nieuwe prioriteiten die ons gevraagd werden (Tracing, Testing, vaccinatie...) .
In die optiek kunt u kennisnemen van de continu bijgewerkte bepalingen op onze website en deze aan uw werknemers doorgeven.

Kom regelmatig een kijkje nemen op deze webpagina om op de hoogte te blijven van de recentste voorwaarden van onze business continuity.

 

Tracing is onze voornaamste activiteit. Want het is echt essentieel om te vermijden dat uw werknemers besmet raken met COVID-19. Dit maakt deel uit van onze preventieopdrachten en geeft u de kans om uw maatregelen op organisatorisch vlak aan te passen. Wij maken onze middelen maximaal vrij om op uw vragen te kunnen inspelen. Vooraleer een beroep te doen op onze diensten, willen wij u vragen om kennis te nemen van de tools en maatregelen die beschikbaar zijn om dit in goede banen te leiden in uw onderneming.

Onze centra blijven geopend. Ze zijn zoals gewoonlijk telefonisch bereikbaar tussen 8u en 17u.

Klik hier om contact op te nemen met uw centrum

 

De periodieke raadplegingen ter plaatse worden georganiseerd in functie van onze aangepaste opdrachten in het domein van volksgezondheid (tracing, testing en vaccinatie).

De tussentijdse preventieonderzoeken (raadpleging verple(e)g(st)ers) blijven gebeuren via de telefoon.

 

De niet-periodieke consultaties (onderzoek bij aanwerving, werkhervatting, gesprek voorafgaand aan de werkhervatting, spontane consultaties, moederschapsbescherming...) blijven doorgaan; sommige ervan kunnen wel via telefoon uitgevoerd worden.

De consultaties voor stagiaires blijven plaatsvinden.

 

Onze preventieadviseurs psychosociale aspecten blijven beschikbaar via de psychosociale lijn 02/761.17.74.

De psychosociale gesprekken blijven mogelijk en gebeuren via videoconferentie, telefoon of ter plaatse indien nodig, met strikte naleving van de gezondheidsvoorschriften.

Er zijn nieuwe diensten beschikbaar om de psychosociale gevolgen van de crisis op de teams en de werknemers te kunnen opvangen.

 

Onze opleidingen gebeuren online.

Sommige opleidingen blijven echter gebeuren ter plaatse, met zeer strikte naleving van de gezondheidsvoorschriften. Het is verplicht een masker te dragen gedurende de opleiding.

 

Inspecties op de werkvloer, deelnames aan CPBW's en opdrachten in het kader van risicobeheersing blijven doorgaan, met voorkeur op afstand. Indien het niet mogelijk is, blijven onze medewerkers ter uwe beschikking voor interventies ter plaatse, in functie van de interne protocol van de onderneming, met strikte naleving van de gezondheidsvoorschriften.

Om deze tussenkomsten op een veilig manier te laten gebeuren voor uw en onze medewerkers, gelieve kennis te nemen van ons handvest voor opdrachten.

Uw tussenpersoon zal contact met u opnemen om de voorwaarden van de dienst te bepalen.

Als u medische vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons medisch departement op direction.medicale@cesi.be.

Voor tussenkomsten in de onderneming kunt u contact opnemen met ons departement risicobeheersing risicobeheersing@cesi.be.

Wij danken u voor uw begrip en uw medewerking.

 

Onze tools en documenten om te downloaden

Trefwoorden: 
13/03/2020
CESI