DIENSTEN

Evaluatie van het geluidsniveau

THEMA

Evaluatie van de geluidsomgeving, topografische kaart van het lawaai, spectrale en statistische analyse van het lawaai, geluidsdosimetrie.

 

DOELSTELLINGEN

Conformiteit met het wettelijke kader: Codex Boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia - Titel 2 - Lawaai.

 

PROGRAMMA

Op vaste werkplekken zullen:

  • Geluidsmetingen worden uitgevoerd gedurende een periode die representatief is voor het werk. Het gebruikte meettoestel is een integrator-geluidsniveaumeter (van het merk Bruel & Kjaer).
  • Deze geluidsniveaumeter zal worden geplaatst ter hoogte van het oor van de operator, zodat de blootstelling aan lawaai van deze persoon beoordeeld kan worden.

Wanneer de operator zich voortdurend verplaatst of wanneer nauwkeurige metingen wijzen op geluidsniveaus tussen 80 en 85 dB(A):

  • Zal de meting van de blootstelling aan lawaai gebeuren met een draagbare geluidsniveaumeter.
  • De microfoon zal aan de kraag van de operator worden bevestigd en de metingen kunnen eventueel gedurende verschillende dagen plaatsvinden. Het geluidsniveau zal worden gemeten in dB(A) en de gemeten parameters zullen worden uitgedrukt als equivalente waarden (LAeq).
  • Het gaat om waarden die (op gebied van akoestische energie) constant equivalent zijn met het veranderlijke, periodieke of plotse lawaai gedurende een bepaald tijdsinterval.
  • De interpretatie ervan zal op gebied van de wetgeving aanvankelijk op niveau van persoonlijke blootstelling worden bepaald.

Een rapport met de meetresultaten en de preventiemaatregelen of voorstellen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt opgesteld teneinde de geluidsniveaus te verlagen.

 

METHODE

  • Metingen van het lawaai en interpretatie van de resultaten van de metingen.
  • Opmaak van een verslag met voorstellen tot preventieve maatregelen en verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden met als doelstelling de verlaging van het geluidsniveau.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI