DIENSTEN

Participatieve risicoanalyse: de DEPARIS-methode

THEMA

Screening van alle risico's verbonden aan een welbepaalde werksituatie volgens het Codex Boek I
- Algemene beginselen.

 

DOELSTELLINGEN

 • Participatieve opsporing van de knelpunten verbonden aan een welbepaalde werksituatie in het bedrijf door gebruik van de DEPARIS-methode.
 • Aanzet tot de uitvoering van de risicoanalyse en het globaal actieplann.

 

PROGRAMMA

 • Presentatie van de DEPARIS-methode en organiseren van de vergadering(en) met de interne preventieadviseur.
 • Definitie van een «werksituatie», gevormd door een samenhangend geheel van werkposten en van de groep deelnemers aan de vergadering. Het aantal deelnemers mag niet groter zijn dan 8.
 • Keuze van het type DEPARIS-methode die gebruikt zal worden (gekozen versie in functie van het beroep en/of activiteitensector).
 • Organisatie van de vergadering(en) van de werkgroep. De preventieadviseur van CESI zal de «DEPARIS» vergadering(en) naar wens leiden of u hierbij assisteren.
 • Tijdens de vergadering(en) zal elke rubriek worden aangekaart volgens een voorafbepaalde volgorde.
 • De bespreking concentreert zich op de concreet te nemen maatregelen om de werksituatie te verbeteren.
 • Opstellen van een rapport met een afschrift van de vergadering en de voorgestelde verbeterpunten.

METHODE

 • Gidsen voor DEPARIS-screening, uit de serie SOBANE-strategie: beheersing van beroepsgebonden/ sectorgebonden risico's (uitgave SPF ETCS).
 • Gebruik van de DEPARIS-«dochtergidsen» aangepast aan de sector.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, interne preventiedienst, alle personeelsleden.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI