EVENTS

Studiedag over de resultaten in het onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk

25
Apr

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid organiseert op 25 april 2019 in Brussel een studiedag om de resultaten voor te stellen van de onderzoeken die in 2017 en 2018 zijn uitgevoerd.

In het bijzonder richtten de onderzoeken zich op:
• de impact van nieuwe vormen van werk op de arbeidsomstandigheden;
• het welzijn van leidinggevenden/managers van kleine bedrijven;
• de psychosociale risico's.

Als onderdeel van de campagne 2018-2019 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), zijn er 2 onderzoeken gericht op blootstelling aan gevaarlijke producten. Deze 2 onderzoeken zullen ook worden voorgesteld.
Meer informatie en inschrijving via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Wat is nieuw in het onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk?

25
Apr
CESI