DIENSTEN

Advies bij het uitwerken van een preventiebeleid rond verslavingsproblematiek

Preventief gezondheidsbeleid en aanpak van slecht functioneren ten gevolge van middelengebruik op de werkvloer.

Doelstellingen

Advies en begeleiding bij het uitwerken van een preventiebeleid inzake verslavingsproblematiek, op maat van uw bedrijf. Voorstel tot een compleet en concreet programma in overeenstemming met de richtlijnen van CAO 100.

Programma

  • Informatie- en opleidingsmodules:

• Wettelijk kader CAO 100: doelstellingen, draagwijdte, betrokkenen, toepassing, grondslag.
• Verplichtingen, rol en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren: werkgever, hiërarchische lijn, werknemers, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheer.
• Het verschijnsel verslaving: definitie, pluricausaal verschijnsel, verslavingscyclus, risicofactoren, aandachtsfactoren.
• Op eigen kracht de verslaving aanpakken: hoe tussenkomen als collega of als hiërarchische overste?
• De impact van een verslaving op de gezondheid: wijze van consumptie, soort van drugs, graad van schadelijkheid, alcoholgebruik (equivalentie, alcoholgehalte in het bloed, eliminatie, acute of chronische intoxicatie), voornaamste producten en het effect ervan (evenals gezondheidsproblemen en arbeidsrisico’s).

  • Doorsturen naar interne of externe bemiddelaars.
  • Aanstelling van en deelname in een multidisciplinaire werkgroep in uw bedrijf om u te helpen bij het uitwerken van een preventiebeleid:

• 3 vergaderingen van 3 uur zijn voorzien.
• De inhoud van de 3 vergaderingen wordt u voorgelegd. Onze preventieadviseur psychosociale aspecten assisteert de groep en vat de gesprekken samen.

  • Individuele aanpak door de arbeidsgeneesheer aan de hand van vragenlijsten, informatiebladen over alcohol en drugs (voor de werknemer).

Methode

Collectieve uiteenzettingen, deelname van de preventieadviseur psychosociale aspecten en de arbeidsgeneesheer aan de werkgroep die door het bedrijf werd opgericht.

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, leden van de werkgroep die in het bedrijf wordt opgericht
om te voldoen aan de wettelijke vereisten.
Interventieplaats In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI.

Aanvraag offerte
CESI