OPLEIDINGEN

Industriële EHBO: aangeduide persoon

THEMA

Aanduiding van een contactpersoon in het kader van de eerste hulp op de arbeidsplaats.

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding voldoet aan de vereisten van het Codex Boek I - Algemene beginselen - Titel 5 -
EHBO dat onder andere de aanwezigheid en opleiding van een «aangeduide (referentie) persoon» vaststelt volgens de resultaten van de risicoanalyse inzake industriële EHBO.

  • Basiskennis en -vaardigheden ontwikkelen bij de werknemer om te reageren en de hulpverlener te helpen als een werknemer een ongeval heeft of onwel wordt.
  • Het verloop van de hulpverlening «van buitenaf» sturen en ondertussen hulp bieden aan de hulpverlener.
  • De efficiëntie van de hulpverlening verbeteren met behulp van de kennis en de toepassing van de algemene interventieregels (AIR).

PROGRAMMA

  • Opleidingssessie: een dag van 6 uur, per groep van 10 deelnemers.
  • Inhoud van de opleiding:

- De overlevingsketen.
- Algemene interventieregels (AIR).
- Principes en raadgevingen op het vlak van hygiëne.
- Hulpverlening: interne en externe oproepprocedure.
- Evaluatie van de grote vitale functies: bewustzijn - ademhaling - circulatie.
- Basiselementen van cardiopulmonaire reanimatie en AED.
- Comfort van de patiënt.
- De EHBO-kit.

METHODE

  • Hoorcolleges: met projectie van video's en slides.
  • Praktijkoefeningen - specifieke oefenpoppen en -materialen.
  • Rollenspel afhankelijk van het type onderneming of de activiteit en de daaraan verbonden risico's.

DOELPUBLIEK

Werknemers en receptiepersoneel, al naargelang de aanbevelingen en risicoanalyse van de PA-arbeidsarts.

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI.

Aanvraag offerte
CESI