Het opsporen van positieve COVID-19-gevallen in bedrijven

UPDATE 10/12

Het CESI stelt een procedure en hulpmiddelen ter beschikking om snel te handelen in geval van een besmette persoon binnen het bedrijf. Een snelle actie kan helpen om de verspreiding van de epidemie onder controle te houden en om de gevolgen ervan voor de werkorganisatie te beperken.

Procedure voor het contactonderzoek bij positieve gevallen

1. Identificatie van de 'patient zero'.

3 scenario's:

  • Uw werknemer laat weten dat hij is positief is bevonden voor en/of getest is op COVID-19;
  • De regionale opsporingscel informeert u rechtstreeks;
  • De regionale opsporingscel informeert het CESI, dat contact met u opneemt.

2. Identificatie van personen waarmee de besmette persoon contact heeft gehad en classificatie van contacten met een hoog of laag risico.
Indien mogelijk met de medewerking van uw besmette werknemer: alle medewerkers identificeren waarmee hij contact heeft gehad tijdens de 2 dagen voordat de eerste symptomen opdoken of voorafgaand aan zijn PCR-test.
Met behulp van de door het CESI aangeboden tool om contacten in te schalen kunnen deze contacten worden ingedeeld in nauwe contacten (met een hoog risico) of contacten met een laag risico (01).

3. Begeleiding van contacten volgens risicograad.

  • Hoog-risicocontacten -> contact met de arbeidsarts.

Als er sprake is van nauwe contacten onder uw medewerkers, neem dan contact op met het CESI op het e-mailadres tracing@cesi.be. Onze medewerkers zullen contact met u opnemen, uw evaluatie valideren en met u overleggen over hoe u uw personeel kunt informeren en hen kunt begeleiden wanneer ze in quarantaine moeten en PCR-testen moeten ondergaan.

  • Laag-risicocontacten -> informatie over de te nemen maatregelen.

Als u onder uw medewerkers contacten met een laag risico hebt geïdentificeerd, stuur hun dan onze informatiebrief voor contacten met een laag risico (02).

Beheer van verschillende individuele situaties

Er is een algemene procedure voor de afhandeling van individuele situaties beschikbaar (03).

Analyse van de geïmplementeerde preventiemaatregelen

Het is belangrijk om regelmatig te evalueren of de maatregelen die virale besmettingen binnen uw bedrijf kunnen voorkomen afdoende zijn en effectief worden toegepast, gekend zijn en worden opgevolgd door uw personeel. Wij stellen hiervoor een checklist ter beschikking die wij samen met u kunnen doornemen en op basis waarvan wij u, indien nodig, zullen vragen om bepaalde maatregelen aan te scherpen. We vragen u om ons de checklist ingevuld terug te sturen op tracing@cesi.be en om ons te laten weten welke ondersteuning u nodig hebt.

Ondersteuning door het CESI

Een medisch permanentieteam beantwoordt alle eventuele vragen en zorgt ervoor dat de nauwe contacten op de juiste manier worden behandeld. Gelieve hen te contacteren op het e-mailadres tracing@cesi.be.

U kunt een antwoord krijgen op uw dringende vragen via één enkel telefoonnummer 02/436 85 00 van 8u tot 17u.

Er staan tools en ondersteunende informatie tot uw beschikking

Trefwoorden: 
06/10/2020
CESI