Nieuwe editie van de generieke gids

De nieuwe editie van de generieke gids 'Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ is beschikbaar. Deze nieuwe gids treedt in werking vanaf 7 maart.

Hij is gestructureerd in 3 fasen:

• de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of een pandemie onder controle te houden en om epidemieën te voorkomen;

• de interventiefase: striktere preventiemaatregelen omdat er verscheidene mensen besmet zijn (clusters) en omdat er epidemieën kunnen ontstaan;

• de kritische fase: de meest strikte maatregelen om epidemieën te beheersen en de verspreiding van het infectieus agens af te remmen bij een zeer hoge circulatie ervan.

De FOD Werkgelegenheid stelt ook een filmpje ter beschikking over de nieuwe gids en organiseert een webinar op vrijdag 11 maart 2022 (13u30-15u).

Vanaf 7 maart zal de waakzaamheidsfase gelden voor ondernemingen.

Nieuwe generieke gids 'Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’

 

Trefwoorden: 
02/03/2022
CESI