DIENSTEN

CESI Assistance

Zware en onverwachte gebeurtenissen zoals een ontploffing, een zelfmoord, een gijzelneming, een gewapende overval, een werkongeval, die leiden tot zware verwondingen of overlijden, kunnen op het werk voorkomen. Deze traumatischegebeurtenissen destabiliseren vaak de werking van het bedrijf en verstoren de getroffen werknemers of getuigen in hoge mate. Volgende reacties kunnen worden waargenomen: slaapstoornissen, angst, vermijden van alles wat aan de
gebeurtenis herinnert, herleven van de gebeurtenis… . Deze gevolgen worden « POSTTRAUMATISCH STRESSSYNDROOM » genoemd.

Doelstellingen

Vóór de gebeurtenis kunnen er in samenwerking met de intervenanten van CESI preventiemaatregelen worden genomen zoals:

  • Informatie van de werkgever en/of de hiërarchische lijn en/of het CPBW over het optreden en de evolutie van het posttraumatisch stresssyndroom.
  • Sensibilisatie van de werkgever en/of de hiërarchische lijn over de manier van reageren op de slachtoffers of getuigen van de gebeurtenis
  • Opmaak van een interventieplan.

Na de gebeurtenis, de slachtoffers van dit syndroom steunen, CESI stelt u zijn dienst voor: CESI ASSISTANCE. Deze dienst geeft elke persoon van het bedrijf die dit soort gebeurtenis van nabij of veraf heeft meegemaakt de mogelijkheid zich te laten helpen door een team van
psychologen die gespecialiseerd zijn in het PTSS, op elk moment, dag en nacht, 7/7 d en 24/24 u in 4 talen: Frans, Nederlands, Engels en Duits.

Programma

  • Contactopname van de persoon met onze dienst 0800 30 777 (gratis).
  • Eerste directe telefooncontact met een specialist: mogelijkheid voor het slachtoffer om zich « te ontladen » bij een luisterend oor.
  • Tweede telefooncontact met een psycholoog die gespecialiseerd is in PTSS. Deze psycholoog neemt SNEL weer contact op met het slachtoffer. Deze specialist gaat het slachtoffer rechtstreeks helpen om zijn eerste indrukken te overwinnen. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijke ontmoeting.
  • Derde behandelingsstap van het slachtoffer: een persoonlijke ontmoeting.
  • Deze stap kan zo vaak als nodig worden herhaald – het doel is het slachtoffer gerust te stellen, vertrouwen te geven in zichzelf en in zijn omgeving, inclusief het bedrijf.

Methode

Individueel gesprek. Het accent van de interventie ligt op de actie en niet op de analyse of op de therapie.

Doelpubliek

Elke persoon die in een traumatiserende situatie is gebracht.
Interventieplaats Via telefoon en op afspraak.

Aanvraag offerte
CESI