DIENSTEN

Coronavirus: Vragenlijst om de impact van de lockdown te berekenen

CONTEXT:

De professionele lockdown omwille van het coronavirus treft drie categorieën werknemers: zij die economisch werkloos werden, zij die op telewerk werden gezet en zij die fysiek op het werk bleven. Deze vragenlijst wil de impact meten van deze lockdown op het vlak van psychosociale risico’s voor elk van deze drie categorieën, of van de werknemers die er meerdere combineerden.

DOELSTELLINGEN: 

 • Organisaties helpen om alle acties voor te bereiden die nodig zijn om opnieuw op een efficiënte en serene wijze aan de slag te gaan na de lockdown.
 • Organisaties helpen om de banden opnieuw aan te halen, de verbondenheid en het engagement van de medewerkers aan te moedigen, mits het naleven van meest strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Geconsolideerde informatie met toegevoegde waarde verzamelen voor de organisatie vooraleer de werknemers opnieuw aan het werk gaan.
 • Concrete acties identificeren waardoor de werknemers opnieuw aan de slag kunnen in een context die aangepast is aan hun zorgen en de specifieke kenmerken van de organisatie.

Deze vragenlijst biedt antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de graad van vermoeidheid van mijn werknemers? Dat is belangrijk om de inspanning te bepalen die gevraagd wordt na de werkhervatting.
 • Wat was het aanpassingsvermogen van mensen om de uitdagingen van de lockdown aan te gaan, i.e. wat was hun strategie voor veerkracht? Wat kan ik als werkgever doen om die specifieke bekwaamheden te versterken tijdens de heropstartperiode die zich aandient?
 • Wat is de impact op de telewerkervaring tijdens de lockdown, zowel op technisch vlak als qua organisatie en beheer op afstand. Indien geen telewerk, wat is de feedback van mensen die economisch werkloos waren, volledig of gedeeltelijk? Aan sommige mensen werd wel gevraagd om te blijven werken. Hoe was hun ervaring?
 • Wat is de mening van de medewerkers over communicatie en beheer van het heropstartplan? Is er specifiek aandacht besteed om de medewerkers gerust te stellen over de huidige en de toekomstige situatie van de organisatie? Is de afstemming tussen de individuele waarden en de waarden van de organisatie intact?
 • Wat is de graad van betrokkenheid en engagement van de medewerkers om de heropstartperiode - die ongetwijfeld motivatie en flexibiliteit zal vergen - aan te gaan?

METHODOLOGIE:

De vragenlijst “module heropstart” heeft de ambitie eenvoudig te zijn en snel om in te vullen. Ze bevat maximaal 60 vragen en de invultijd wordt op maximaal 10 minuten geraamd. Ze krijgt de vorm van een anonieme online enquête en wordt gehost op een volledig beveiligd platform.

De vragenlijst biedt ook de mogelijkheid om sociaal-demografische criteria toe te voegen die uw analyses afstemmen op verschillende profielen, afdelingen of vestigingen in uw organisatie. Het resultaat is een geconsolideerd verslag bestemd voor de werkgever.

Deze vragenlijst ontwikkeld door onze partner Bright Link, is opgebouwd rond 5 dimensies, of sleutelfactoren:

 • Vermoeidheid: inzicht krijgen in het energieniveau waarover uw werknemers beschikken; de fysieke, cognitieve, emotionele en omgevingsvermoeidheid analyseren;
 • Impact op de beleving (telewerk, economische werkloosheid, blijven werken): de manier analyseren waarop de werknemers de lockdown-periode beleefd hebben op werkvlak;
 • Verwachtingen van de werknemers tegenover de werkgever: feedback ontvangen over de manier waarop hun werkgever de heropstart heeft georganiseerd en voorbereid: communicatie, management, waarden, veiligheid op het werk;
 • Engagement: de graad van engagement meten van elke werknemer vóór de heropstart;
 • Veerkracht: inzicht krijgen in de soorten aanpassingsstrategieën die elke medewerker inzet tijdens de lockdown-periode. 

 

INTERVENTIENIVEAUS:

 • Organisatie
 • Groep

 

INTERVENTIEPUNT:

People management en welzijn

 

PUBLIEK:

Elke organisatie die de impact van de lockdown op zijn werknemers op kwantitatieve wijze wil analyseren.

 

PLEK INTERVENTIE:

Webinar of binnen de onderneming, in zoverre de maatregelen omtrent hygiëne en social distancing nageleefd kunnen worden.

 

BUDGET:

Vragenlijsten = aantal vragenlijsten * 25€/0,16 PE

Prestaties = aantal uren * 122,04€/1 PE

Verplaatsing (indien vergaderingen of presentaties ter plaatse)

Aanvraag offerte
CESI