OPLEIDINGEN

Hiërarchische lijn: hoe PSR voorkomen in covid-context (tijdens en na de lockdown)?

DOELSTELLINGEN

 • De deelnemers helpen om de psychosociale risico's te voorkomen en te begrijpen in een context van lockdown en opheffing lockdown.
 • De rollen en opdrachten bepalen van de manager in de specifieke context van covid-19.
 • De risicofactoren/oorzaken leren identificeren. De specifieke risicofactoren (organisatorisch, persoonlijk, relationeel…) bij mij of bij de werknemers van mijn team identificeren om snel en onbevooroordeeld te reageren en de vicieuze cirkel van onbehagen te doorbreken.
 • Over praktische tools beschikken om adequaat te reageren.

PROGRAMMA

Basismodule: beschikbaar als webinar of als presentatie (1/2 dag) 

Voor alle werknemers met een rol in de hiërarchische lijn.

Inleiding

Lockdown en opheffing ervan...

 • Welke feiten en welke invloed op de werknemers en de arbeidswereld?
 • Welke inzet?
 • Belangrijkste rol en opdrachten van het management

Hoe uw team omkaderen in de context van de corona-exit?

Centrale pijlers voor het management bij de corona-exit 

Belangrijkste stappen voor het management bij de corona-exit

 • De basis = vertrouwen
 • Het bindmiddel = communicatie
 • De hulpmiddelen: Feedback & erkenning
 • Andere sleutelfactoren

PSR? Grijp in!

 • De risicofactoren specifiek voor de situatie van lockdown/opheffing lockdown
 • De maatregelen en de tools voor preventie en actie

PUBLIEK

Elke speler in de hiërarchische lijn en in human resources.

INTERVENTIEPLAATS: webinar of binnen de onderneming, in zoverre de maatregelen omtrent hygiëne en social distancing nageleefd kunnen worden.

Aanvraag offerte
CESI