DIENSTEN

Risicoanalyse kwantitatief

Uitwerken van een kwantitatieve risicoanalyse van psychosociale belasting op het werk.

Doelstellingen

Opstellen van een kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s in het bedrijf:

  • Samenwerking tussen het bedrijf (directie, CPBW, interne preventieadviseur, HR, vertrouwenspersoon) en de preventieadviseur, gespecialiseerd in psychosociale risico’s.
  • Analyse via kwantificeerbare tools van de verschillende psychosociale risico’s (stressfactoren) en van de hulpmiddelen in de werksituatie.
  • Identificatie van de risicogroepen en risicofactoren binnen de onderneming.
  • Voorstellen tot preventieve maatregelen.

Programma

De eerste etappe van een kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s is gespreid over +/- 3 maanden, inclusief de voorbereiding van de interventie, het verzamelen van de gegevens, analyse van de resultaten en voorstelling van het verslag. De tweede etappe behelst de ontwikkeling van het actieplan door de onderneming.
De preventieadviseur is ook een partner op dit vlak.

Methode

Om optimaal op uw behoeften in te spelen stelt CESI verscheidene tools (gevalideerd/niet-gevalideerd, met/zonder commentaar, digitaal/op papier…) tot uw beschikking waaruit u kunt kiezen afhankelijk van de specifieke kenmerken en doelstellingen van de onderneming, het aantal werknemers, enz.
Onze vragenlijsten analyseren volgende categorieën:

  • De werkorganisatie.
  • De inhoud van het werk.
  • De arbeidsvoorwaarden.
  • De leefomstandigheden op het werk.
  • De interpersoonlijke relaties op het werk.

Doelpubliek

Elke onderneming vanaf 10 werknemers.

Interventieplaats

Het verzamelen van de documenten gebeurt anoniem. De digitale vragenlijsten komen terecht in een mailbox of op een vertrouwelijk platform bij CESI. De gegevensverwerking gebeurt in de kantoren van CESI. Wij respecteren alle GDPR-aanbevelingen.

Aanvraag offerte
CESI