DIENSTEN

Sensecare®: behandeling van burn-out in de onderneming

THEMA

Strijd tegen professionele uitputting of burn-out.

 

DOELSTELLINGEN

Begeleiding van bedrijven en werknemers bij de bestrijding van burn-out.

 

PROGRAMMA

Modulaire aanpak in functie van de realiteit en de doelstellingen van de onderneming. SenseCare® is een multidisciplinaire benadering die aangepast wordt aan de specifieke eigenheid van elke situatie.

SenseCare® intervenieert op 4 niveaus:

1. Preventie: er wordt een sensibilisering georganiseerd om de omstandigheden te herkennen die stress en burn-out veroorzaken. SenseCare® organiseert die sensibilisering voor de hiërarchische lijn, het management en de werknemers om aan te leren hoe ze bij zichzelf of bij de leden van hun team de waarschuwingssignalen van stress of burn-out kunnen herkennen.

De sensibilisering gebeurt in de vorm van thematische workshops in groepen of in team.

2. Opsporing: CESI stelt een krachtige en volledig geïnformatiseerde tool ter beschikking van de ondernemingen voor een nauwkeurige opsporing van burn-out op organisatorisch en individueel vlak.

Die tool bestaat uit een online vragenlijst die naar elke werknemer verstuurd wordt met als resultaat een gepersonaliseerd en vertrouwelijk verslag voor deze werknemer. De onderneming krijgt van haar kant een institutioneel verslag met de risicofactoren in de organisatie duidelijk in kaart gebracht.

Op basis van dit laatste verslag kan de onderneming een efficiënt preventiebeleid opstellen.

3. Behandeling: een vroegtijdige diagnose zal de kansen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen gevoelig verhogen.

De diagnose is gebaseerd op een medisch-psychologische raadpleging die bedoeld is om de signalen van burn-out bij werknemers op te sporen.

Bij het vaststellen van symptomen wordt een individueel plan van aanpak voorgesteld.

4. Behandeling: een multidisciplinaire behandeling kan de kansen op werkbehoud gevoelig verhogen of, bij arbeidsongeschiktheid, de werkhervatting in betere omstandigheden laten plaatsvinden.

De begeleiding wordt verzorgd door psychologen en artsen gespecialiseerd in burn-out en consultants in professionele oriëntatie, maar ook door diëtisten, sofrologen, kinesitherapeuten, sociale assistenten...

 

METHODE

  • Sensibiliseringsopleidingen voor de hiërarchische lijn, het management en de werknemers.
  • Thematische workshops in groepen.
  • Terbeschikkingstelling van een tool voor individuele en institutionele diagnose.
  • Medisch-psychologische raadpleging.
  • Keuze van een begeleidingstraject afhankelijk van de ernst van de situatie.

Vier types behandelingen:

• Energy balance: voor ondernemingen die een werknemer hebben geïdentificeerd met de eerste tekenen van burn-out.
- Doelstellingen: opnieuw energie verschaffen door nieuwe prioriteiten te bepalen.
- Programma: 6 coachingsessies (1.30 uur) door een gespecialiseerde psycholoog in de onderneming.

• Energy care: voor ondernemingen die een werknemer hebben met de eerste tekenen van burnout in combinatie met een gedragsverandering.
- Doelstellingen: de werknemer helpen om zich bewust te worden van zijn beginnende burnout en die te aanvaarden. De gepaste tools en begeleiding geven om een burn-out te vermijden.
- Programma: 12u behandeling met psychologische begeleiding (8 tot 12u) en coaching in de onderneming (0 tot 4u).

• Back on track: voor ondernemingen die een werknemer hebben met de eerste tekenen van burn-out in combinatie met een reële gedragsverandering.
- Doelstellingen: de werknemer helpen om uit de ontkenningsfase te raken en zijn pre-burnout toestand te aanvaarden. De omkadering en de tools verschaffen om te vermijden dat hij in een burn-out terechtkomt.
- Programma: 13 behandelingsuren met medisch-psychologische begeleiding en coaching.

• Deep breath: voor ondernemingen die een werknemer hebben die alle symptomen van burn-out vertoont met gedragsverandering.
- Doelstellingen: de werknemer die gestopt is met werken beschermen of helpen genezen bij arbeidsongeschiktheid.
- Programma: 20 behandelingsuren met medisch-psychologische begeleiding en coaching, sociale ondersteuning en professionele oriëntatie.

 

DOELPUBLIEK

Elk bedrijf getroffen door burn-out.

 

INTERVENTIEPLAATS

In onze SenseCare®-lokalen.

 

Aanvraag offerte
CESI