You are here

Borstvoeding

Moederschapsbescherming

De zwangere werkneemster brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van haar toestand. De werkgever geeft dit onmiddellijk door aan de arbeidsgeneesheer en neemt meteen maatregelen indien nodig. Vooraf dient elke werkgever een risicoanalyse uit te voeren volgens het boek X, Titel 5 van codex over het welzijn op het werk. Hij moet rekening houden met volgende risico's: zie lijst hieronder.

CESI

Verwijdering van een werkneemster tijdens de borstvoeding - Risico bij hantering van lasten

Kan een onderneming op basis van een interne overeenkomst een procedure van onbetaald verlof voorzien voor werkneemsters die, na hun bevalling, blootgesteld worden aan het risico hantering van lasten? Welke waarde heeft deze overeenkomst gezien het KB van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming?

CESI