You are here

Gezondheidstoezicht

Het gezondheidstoezicht stralingsbescherming voor zelfstandige werknemers

Sinds 1 december 2020 is elke natuurlijke persoon die wordt blootgesteld aan ioniserende straling bij een exploitant of in een derde onderneming, onderworpen aan het gezondheidstoezicht door een erkend arbeidsarts op het vlak van stralingsbescherming.

Bent u zelfstandige en wordt u als gevolg van uw werk blootgesteld aan ioniserende straling?

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 april 2020 bent u verplicht onderworpen aan het gezondheidstoezicht bij een erkend arbeidsarts inzake ioniserende straling.

Dutch
CESI

Periodiek gezondheidstoezicht: video

Die video geeft u graag wat meer uitleg over hoe het periodieke gezondheidstoezicht georganiseerd wordt volgens het koninklijk besluit van 14 mei 2019.

Dutch
CESI

Hervorming van het periodiek gezondheidstoezicht

Het KB van 11 juni 2019 wijzigt de modaliteiten van het gezondheidstoezicht dat de EDPW bij werknemers uitvoert. Welke nieuwe hulpmiddelen en principes brengt deze hervorming met zich mee?

Dutch
CESI

Periodiek gezondheidstoezicht: KB van 14 mei 2019 tot wijziging van Codex Welzijn op het Werk

Op dinsdag 11 juni 2019 is in het Staatsblad het Koninklijk Besluit verschenen dat de codex over welzijn op het werk wijzigt wat betreft periodiek gezondheidstoezicht. Deze langverwachte wetgeving trekt het bereik van het gezondheidstoezicht open door de waaier aan preventieve acties te verbreden.

De belangrijkste bepaling van het KB is de verlenging van de periodiciteit van het gezondheidstoezicht. Zo wordt in de bijlage aan het besluit de frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling bepaald in functie van de verschillende risico’s.

Dutch
CESI

De schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019, wijzigt artikels I.4-92 en I.4-95 van de codex over het welzijn op het werk.
 

CESI

Werken met een buitenlandse onderneming

Welke EDPB en welk gezondheidstoezicht voor gedetacheerde werknemers? 

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse onderaannemers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, met name op bouwwerven.

CESI

Werk. Beleidsnota (K. Peeters)

De beleidsnota van Kris Peeters werd op 19 oktober ingediend in de Kamer en heeft vier hoofddoelstellingen:

  • werk voor mensen die vandaag geen baan hebben, maar er wel één willen;

  • werkbaar werk voor wie vandaag werk heeft, en twijfelt of hij het kan volhouden;

  • een stevige financieringsbasis voor de sociale zekerheid, en

  • de competitiviteit van de ondernemingen herstellen.

Dutch
CESI

Wat doet de arbeidsgeneesheer?

De arbeidsgeneesheer is een partner van uw bedrijf en waakt over het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Zijn rol wordt beschreven in de Codex over het welzijn op het werk. U zei 'arbeidsgeneesheer'?

Dutch
CESI